Prirodan partner prirodi i Vama.

Povoljni uslovi za pojavu Minilioze kod koštičavog voća

20 Apr

Povoljni uslovi za pojavu Minilioze kod koštičavog voća

Rane sorte kajsije, breskve i nektarine nalaze se u fenofazi pred otvaranje cvetnih pupoljaka. Najavljene padavine stvoriće uslove za pojavu Monilioze (Monilia laxa) koštičavog voća, koja prouzrokuje sušenje cvetova i grančica. Naime, visoka vlažnost vazduha i temperatura oko 20 stepeni, stvaraju povoljne uslove za infekciju od ovog patogena. Trulež plodova je još jedna od posledica koju prouzrokuje ova gljiva. U obliku micelije prezimljava u rak ranama u kori zaraženih grana i u mumificiranim plodovima na krošnji ili na površini zemljišta. Kad se stvore vlažni uslovi, micelija sporuliše a konidije se raznose vetrom, vodom ili insektima. Preporučuje se primena fungicida u periodu neposredno pred otvaranje cvetova.U slučaju već ostvarene infekcije nemoguće je sprečiti razvoj simptoma primenom fungicida, stoga je neophodno sprovesti preventivne mere zaštite.

Podaci preuzeti od Prognozno – izveštajne službe zaštite bilja AP