Prirodan partner prirodi i Vama.

Značaj cinka kod kukuruza

25 May

Značaj cinka kod kukuruza

Jedan od najvažžnijih mikroelemenata za veliku rodnost kukuruza je cink (Zn). Prema pojedinim istražživanjima i minimalna primena cinka utice na veci prinos zrna kukuruza. Cink pomažže u sintezi hormona rasta i proteina, u proizvodnji hlorofila i ugljenih hidrata, povećava otpornost prema bolestima i nepovoljnim agroklimatskim uslovima. Ovaj mikroelement utiče na biosintezu biljnog hormona auksina, koji podstiče rast i razvoj korenovog sistema i kvalitetno ukorenjavanje. Cink je najefikasniji ako se primeni startnim đubrenjem. Zajedno uz setvu primenjuje se mikrogranulisano startno dubrivo Elixir Zorke – SuperStart koje pored azota, fosfora, magnezijuma i sumpora sadržži i esencijalni element CINK.

Nedostatak cinka na kukuruzu:
Prouzrokuje pojavu svetlih listova sa širokim prugama bele boje na obe strane lista
Skraćene internodije
Utice na usvajanje i drugih hranljivih elemenata

Nedostaci cinka se najčeššće ispoljavaju kod:
Zemljiššta neutralne do alkalne reakcije
Visokih vrednosti fosfora u zemljišštu
Izrazito karbonatnih i peskovitih zemljiššta
Hladnog i vlažnog vremena tokom proleća