Prirodan partner prirodi i Vama.

Archives: Proizvodi


NPK 7:20:30

NPK 7:20:30 +3% S je visokokoncentrovano kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente- azot...

NPK 6:24:12

Neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente - azot, fosfor, kalijum, ...

NPK 6:12:24

Neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente - azot, fosfor, kalijum i...

NPK 8:15:15

Neorgansko, čvrsto, kompleksno, mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente - azot, fosfor, kalijum,...

NPK 16:16:16

NPK 16:16:16 + 10% S  je visokovodotopivo kompleksno mineralno đubrivo Elixir Zorke. Odlikuje ga visokavodotopivos...

NPK 15:15:15

Opšte karakteristike: NPK 15:15:15 + 11% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno đubrivo koje sadrži neophodne makroe...

NP 10:20

NP 10:20 + 2% Ca + 11% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemen...

PK 20:30

Opšte karakteristike: PK 20:30 + 6% Ca je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržaj...

NPK 7:21:21

NPK 7:21:21 + 4% S + 0,05% Zn je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroe...