PK 20:30

PK 20:30 FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 20% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 18% KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 30% Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi 6% PK 20:30 + 6% Ca je neorgansko,kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora (P) i kalijuma (K), upotpunjeno prisustvom kalcijuma (Ca). Đubrivo PK 20:30 +…

NP 20:20

NP 20:20 AZOT (N) ukupan 20% Amonijačni azot 19% Amidni azot 1% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 20% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 19% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 14% NP 20:20 + 14 % S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži azot (N) i fosfor (P), a upotpunjeno…

NP 16:20

NP 16:20 AZOT (N) ukupan 16% Amonijačni azot 16% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 20% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 17,5% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 13,5% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 12% Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,05% NP 16:20 + 12% S + 0,05% B je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo…

NP 10:20

NP 10:20 AZOT (N) ukupan 10% Amonijačni azot 10% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 20% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 18% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 12% Kalcijum (Ca) ukupan 2% Sumpor (S) ukupan 11% Proizvod NP 10:20 + 2% Ca + 11%S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži primarne makroelemente …

NPK 8:15:15

NPK 8:15:15 AZOT (N) ukupan 8% Amonijačni azot 8% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 15% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 12% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 9% KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 15% Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi 3% Sumpor (S) ukupan 9% NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S je kompleksno…

NPK 7:21:21

NPK 7:21:21 AZOT (N) ukupan 7% Amonijačni azot 7% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 21% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 19% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 14,7% KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 21% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 4% Cink (Zn) ukupan 0,05% NPK 7:21:21 + 4% S + 0,05% Zn je kompleksno…

NPK 7:20:30

NPK 7:20:30 AZOT (N) ukupan 7% Amonijačni azot 7% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 20% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 18% KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 30% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 3% NPK 7:20:30 +3% S je visokokoncentrovano kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente- azot (N), fosfor (P)…

NPK 6:24:12

NPK 6:24:12 AZOT (N) ukupan 6% Amonijačni azot 6% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 24% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 19,2% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 14,4% KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 12% Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi 2% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 5% Cink (Zn) ukupan 0,05% NPK 6:24:12 + 2%…

NPK 6:12:24

NPK 6:12:24 AZOT (N) ukupan 6% Amonijačni azot 6% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 12% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 10% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 7,2% KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 24% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 6% NPK 6:12:24 + 6% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve…

Elixir Basic

Elixir Basic Kompleksna mineralna đubriva iz BASIC linije odlikuje visoka koncentracija hranljivih elemenata, prisustvo ključnih makroelemenata i ujednačena granulacija. Svaka granula ima isti hemijski sastav, a zbog oblika aktivne materije karakteriše ih dobra vodotopivost.Ova mineralna đubriva u potpunosti ispunjavaju potrebe biljnih kultura za svim elementima, bez obzira na specifičnosti useva, biljne proizvodnje ili razlike u…

NPK 16:16:16

NPK 16:16:16 AZOT (N) ukupan 16% Amonijačni azot 14,7% Amidni azot 1,3% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 16% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 14,4% KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 16% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 10% NPK 16:16:16 + 10% S je visoko vodotopivo kompleksno mineralno đubrivo Elixir Zorke. Odlikuje ga…

NPK 15:15:15

NPK 15:15:15 AZOT (N) ukupan 15% Amonijačni azot 14% Amidni azot 1% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 15% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 13,5% KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 15% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 11% NPK 15:15:15 + 11% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno đubrivo koje sadrži neophodne makroelemente-azot (N),…