NutriBOOST NP 10:45

NutriBOOST NP 10:45 AZOT (N) ukupan 10% Amonijačni azot 10% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 45% Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 40% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 5% Cink (Zn) ukupan 1% Mikrogranulisano đubrivo Startno đubrivo sa azotom (N), fosforom (P), sumporom (S) i cinkom (Zn) Ðubrivo sa naglašenim visoko-vodorastvorljivim…

SuperStart NP 10:45

SuperStart NP 10:45 Super Start NP 10:45 + 5% S +1% Zn SUPER START NP 10:45 AZOT (N) ukupan 10% Amonijačni azot 10% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 45% Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 40% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 5% Cink (Zn) ukupan 1% Super Start NP 10:45 + 5% S +1% Zn je mikrogranulisano…

SuperStart NP 10:40

SuperStart NP 10:40 Super Start NP 10:40 + 5% S +1% Zn SUPER START NP 10:40 AZOT (N) ukupan 10% Amonijačni azot 10% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 40% Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 36% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 5% Cink (Zn) ukupan 1% Super Start NP 10:40 + 5% S +1% Zn je mikrogranulisano…

SuperStart NP 10:35

SuperStart NP 10:35 AZOT (N) ukupan 10% Amonijačni azot 10% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi 35% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 30% Magnezijum-oksid (MgO) ukupan 2% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 5% Cink (Zn) ukupan 2% Super Start NP 10:35 +2% MgO + 5% S +2% Zn (10 40 ,10 45) je mikrogranulisano…

Elixir Micro Gran

Elixir Micro Gran Elixir Micro linija proizvoda obuhvata mikrogranulisana kompleksna mineralna đubriva  razvijena korišćenjem najnovijih tehnologija: Dust Prills Free (DPF) – sprečava pojavu čestica prašine u finalnom proizvodu Mikrogran tehnologija – je namenski projektovana za proizvodnju granula dimenzija 0,5-1,2 mm. Mikrogranulisana startna đubriva Elixir Zorka, imaju posebno izbalansiran odnos ključnih primarnih i sekundarnih makro i…