NutriVeg NPK 10:10:20

NutriVeg NPK 10:10:20 AZOT (N) ukupan 10% Amonijačni azot 10% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi 10% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 7% KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 20% Magnezijum-oksid (MgO) ukupan 2% Sumpor (S) ukupan 9% Bor (B) ukupan 0,2% Cink (Zn) ukupan 0,1% NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2%…

NutriMAP NP 10:40

NutriMAP NP 10:40 AZOT (N) ukupan 10% Amonijačni azot 10% FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 40% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi 36% Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 32% Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi 2% Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 4% Cink (Zn) ukupan 0,1% NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S +…

AmoSulfan

AmoSulfan Amonijačni azot 20% Sumpor (S) ukupan 24% AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu, jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za balans azota (N) u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces, jer značajno smanjuje gubitke azota isparavanjem i…

Elixir Premium

Elixir Premium ELIXIR PREMIUM linija obuhvata formulacije čiji je sadržaj posebno obogaćen sekundarnim makro i mikroelementima sa ciljem da se biljci obezbede sva neophodna hraniva za efikasniji i nesmetani rast i razvoj, a samim tim i veći i kvalitetniji prinos. Preciznim sistemima za doziranje mikroelemenata, sadržaj istih je u svakoj granuli ujednačen. Mikroelementi su u…