Prirodan partner prirodi i Vama.

Optimalna ishrana biljaka

01 Jul

Optimalna ishrana biljaka

Optimalna ishrana biljaka podrazumeva snabdevenost biljaka svim hranjivim makro i mikro elementima potrebnim za formiranje i rast svih vegetativnih i generativnih organa. Makroelemetni su oni elementi za kojima biljka ima najveće potrebe i ovu grupu čine primarni makroelementi, azot (N), fosfor (P) i kalijum (K), i sekundarni makroelementi magnezijum (Mg), kalcijum (Ca) i sumpor (S). Mikroelementi od velikog značaja za razvoj biljke su cink (Zn), bor (B), mangan (Mn), molibden (Mo), gvozdje (Fe) i drugi.

Cilj optimalne mineralne ishrane biljaka jeste da se dopuni razlika između potrebe biljaka i mogucnosti zemljišta da opskrbi biljku sa pojedinim hranivom. Optimalna količina dodatih hraniva je bitno da sa jedne strane u potpunosti zadovoljava potrebe biljaka, a sa druge strane ne ostavlja višak u zemljištu. Dodavanjem prekomerne količine hraniva stvaramo nepotrebne viškove hraniva u zemljištu, kao i nepotrebne troškove.

Opimalnu ishranu biljaka nije lako postići, jer su mnogi faktori u poljoprivrednoj proizvodnji nepredvidivi. Polazna tačka u planiranju je postavljanje realnog prinosa odredjene biljne vrste. Takođe, potrebno je poznavati kolike su potrebe biljnih kultura za određenim hranivama, kao i koliko hraniva biljna vrsta iznosi po toni biljne mase i prinosa. Tabelom su prikazane potrebe biljaka za primarnim makroelementima, odnosno koje količine hraniva biljke iznose sa tonom prinosa.

TABELA IZNOŠENJA HRANIVA PO TONI PRINOSA RAZVRSTANO PO BILJNIM VRSTAMA

Biljna vrsta

N

P

K

Ozima pšenica

30

13

25

Raž

27

12

26

Ozimi ječam

27

10

26

Jari ječam

23

9

21

Ovas

28

12

29

Kukuruz za zrno

25

13

22

Sirak za zrno

29

10

31

Sudanska trava

4,5

1,2

3,5

Silažni kukuruz

3,5

1,5

4

Šećerna repa

3,5

1,5

5,5

Krompir

5

2

9

Boranija

50

17

35

Grašak

19

5,6

15,2

Soja

62

37

51

Pasulj

52

23

46

Lucerka

27

7

15

Suncokret

41

30

70

Uljana repica

55

35

43

Duvan

45

15

80

Industijska paprika

4,8

1,6

6,5

Luk

3,4 0,9

2,8

Paradajz

2,5

1

3,6

Kukuruz šećerac

25

14

18

Množenjem očekivanog prinosa sa podacima iz tabele, dobija se tačna potreba biljaka za primarnim hranjivim makroelementima koje zadovoljavaju planiran prinos (t/ha).

Kako bismo odredili količinu hraniva koje treba uneti preko organskih ili mineralnih djubriva moramo znati stanje svakog hraniva u zemljištu. Informacije o stanju hraniva u zemljištu dobijamo analizom zemljišta. Određivanje optimalne količine hraniva zavisi i od toga koliki su žetveni ostaci, kao i da li se žetveni ostaci vraćaju obradom u zemljište ili iznose sa lokaliteta. Ukoliko je zemljište đubreno stajnjakom treba znati koja vrsta stajnjaka (svinjski, govedji, ovčiji, živinski..) i koliko je primenjeno po hektaru. Stajnjak ima produženo dejstvo i računa se da degresivno otpušta hranivo naredne četiri godine od primene, osim kod živinskog za koji se računa da ima dve godine dejstva.

Pored navedenih parametara postoje i određene korelacije između hraniva u zemljištu, na osnovu kojih se donosi odluka o preciznoj primeni mineralnih đubriva.

Elixir Zorka, sa svojim stručnim timom, stoji Vam na raspolaganju oko tačnog utvrđivanja količina, formulacije, vremena i načina primene mineralnih đubriva.

dipl. ing. agronomije Miroslav Vlaović