Elixir Agrar

Elixir Agrar je ekskluzivni distributer mineralnih đubriva Elixir Zorka. Zajedno sa fabrikama Elixir Zorka i Elixir Prahovo čini Hemijsku diviziju poslovnog sistema Elixir Group.

Aktivnost Hemijske divizije počiva na vertikalno integrisanom lancu vrednosti, od procesa proizvodnje do distribucije gotovih proizvoda, sa perspektivama daljeg održivnog razvoja kroz diversifikaciju proizvodnih programa i osvajanje globalnog tržišta.

Proizvodnja kompleksnog mineralnog đubriva Elixir Zorka odvija se u dva savremena pogona ‘Elixir Zorka’ i ‘Elixir Prahovo’. Kao vodeći proizvođač kompleksnih mineralnih đubriva u jugoistočnoj Evropi, Elixir Zorka proizvodi i distribuira preko 300.000 t različitih formulacija NP, PK i NPK đubriva I 70.000 t SSP/TSP, na godišnjem nivou. Elixir Prahovo proizvodi 180.000 tona fosforne kiseline, koja je strateški važna sirovina za proizvodnju kompleksnih mineralnih đubriva, a početkom 2017. godine, sa radom je počeo i novi pogon za proizvodnju mineralnih đubriva, godišnjeg kapaciteta od 300.000 tona.

Proizvodi hemijske divizije Elixir Grupe su tržišno konkurentni i na najzahtevnijim i najrazvijenijim svetskim tržištima, tako da trenutno izvozimo 70 odsto proizvodnje i to u 65 zemalja.

Možemo reći da je najveći uspeh Elixir Grupe činjenica da smo postali globalno prepoznatljivi na tržištu mineralnih đubriva, što je jedan od strateških ciljeva. U ovom trenutku mineralna đubriva proizvedena u fabrikama u Šapcu i Prahovu koriste se svuda po svetu, od Kine i Novog Zelanda, do Meksika i Argentine, u zemljama EU takođe.

Od proizvođača fosforne kiseline za potrebe sopstvene proizvodnje postali smo važan dobavljač ove kiseline raznim industrijama u 19 visokorazvijenih evropskih država. Tako se fosforna kiselina Elixir Prahova danas koristi na plantažama paradajza u Italiji, zaštiti drveta u Švedskoj, prečišćavanju otpadnih voda i papirnoj industriji u Austriji i industriji deterdženata u Poljskoj, ali mi, uprkos tome, konstantno radimo na razvoju novih proizvoda.

Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka proizvode se hemijskom reakcijom, koja se između tečnih komponenata odvija u cevnom reaktoru, nagrađuju se visoko rastvorljive supstance lako usvojive za sve biljne vrste i u svim tipovima zemljišta. Proces hemijske granulacije poseduje niz prednosti u odnosu na ostale dostupne tehnologije za proizvodnju mineralnih đubriva kao što su :

  • Mogućnost dobijanja širokog asortimana NP, PK i NPK formulacija.
  • Visok i ujednačen kvalitet granula u finalnom proizvodu.

Ova mineralna đubriva strogo kontrolisanog kvaliteta u potpunosti ispunjavaju potrebe biljnih kultura za svim elementima, bez obzira na specifičnosti useva, biljne proizvodnje ili razlike u kvalitetu zemljišta. Produkt menadžeri Elixir Agrara pružaju preporuke formulacija u skladu sa vrstom useva, tipom zemljišta i projektovanim prinosima.