Prirodan partner prirodi i Vama.

Archives: Preporuke đubrenja

Preporuke za uljanu repicu

Optimalno đubrenje uljane repice osnovni je preduslov za postizanje visokih prinosa. Uljana repica ima velike potrebe za svim makrohranivima, a naročito azotom, kalijumom, sumporom i kalcijumom.  

Preporuke za malinu i kupinu

S obzirom na to da je malina od svih jagodastih vrsta voća najveći potrošač hranljivih elemenata iz zemljišta, za njeno uspešno gajenje i profitabilno plodonošenje neophodne su velike količine organske mase u zemljištu, odnosno velike količine hranljivih elemenata za obnovu žbunova, sazrevanje obilje roda na starim žbunovima i razvoj velikog broja novih izdanaka. Malina u rodu […]

Preporuke za pšenicu

Potrebe pšenice za azotom u pojedinim fazama razvoja su sledeće: od nicanja do kraja bokorenja 41%, od kraja bokorenja do početka klasanja 18%, od početka klasanja do kraja vegetacije 41%. Fosfor ubrzava razviće biljaka i najveće potrebe za fosforom pšenica ima u početnim fazama razvoja, a sa starenjem biljke opada potreba za fosforom. Kada je […]

Preporuke za šećernu repu

Da bi ostvarila visok prinos korena odgovarajućeg kvaliteta, šećerna repa zahteva pored opštih uslova i dobru ishranu tj. optimalnu obezbeđenost svih hranljivih elemenata tokom celog vegetacionog perioda. Ipak najveći značaj ima ishrana azotom jer on utiče ne samo na visinu prinosa, već u velikom obimu i na kvalitet repe za preradu.

Preporuke za suncokret

Suncokret je biljka koja ima velike potrebe u hranljivim materijama. Ova biljka izgrađuje veliku nadzemnu masu i pri tom troši velike količine hranljivih materija. Oko 80% te nadzemne biomase suncokreta otpada na suvu materiju a svega 20% na seme.

Preporuka za kukuruz

Kukuruz je biljna kultura koja tokom vegetacije ima zahteve za znatnim količina azota. Ova biljka ima visoke zahteve za i fosforom, naročito u početnim fazama rasta i razvića. Potrebe za kalijumom su izrazito visoke, u nekim slučajevima čak i do 30 kg za 1 tonu prinosa.

Preporuke za soju

Ukoliko se planiraju visoki prinosi, a istovremeno se vodi računa o stanju hraniva u zemljištu, đubrenju soje treba pristupiti sa više pažnje. Na zemljištu dobro obezbđenim mineralnim hranivima, potrebno je uneti samo one količine koje se iznesu prinosom, da bi se odrzao nivo plodnosti zemljišta.

Preporuke za krompir

Loš kvalitet krompira posledica je grešaka pri đubrenju. Ako krompir đubrimo prema rezultatima analize zemljišta, ne moramo strahovati od posledica nedostatka bilo kojeg od potrebnih hraniva.

Preporuke za jabučasto i koštičavo voće

U redovnom đubrenju voćnjaka razlikujemo đubrenje mladih zasada i đubrenje zasada u rodu. Za osiguranje dobre ishrane u zemljište treba uneti sva neophodna esencijalna hraniva posebno azot, fosfor, kalijum, kalcijum, magnezijum, sumpor, gvožđe, bor, cink, mangan, bakar, molibden i još neke korisne elemente iz zemljišta. Usvajanje i potreba za biljnim hranivima zavisi od više faktora poput […]

Preporuke za duvan

Đubrenje za duvan ima višestruki značaj,pored ostalog,i zato što se gaji na siromašnim zemljištima.Pri pravilnom đubrenju,duvan ne samo da se bolje razvija nego i povećava prinos i poboljšava kvalitet, ispoljava veću otpornost prema nepovoljnim uslovima spoljne sredine, bolestima i štetočinama. Đubrenje duvana treba da se zasniva prvenstveno na prethodno urađenoj analizi zemljišta na kome će […]