Preporuka za kukuruz

Kukuruz je biljna kultura koja tokom vegetacije ima zahteve za znatnim količina azota. Ova biljka ima visoke zahteve i za fosforom, naročito u početnim fazama rasta i razvića. Potrebe za kalijumom su izrazito visoke, u nekim slučajevima čak i do 30 kg za 1 tonu prinosa.

NutriMAP NP 10:40

NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0.1 % Zn je mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura.

Pogledajte proizvod

Elixir Supreme 16:27:7

Proizvod NPK 16:27:7 je kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje pored osnovnih hraniva azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) uz dodatak sumprora (S), sadži i mikroelemente cink (Zn) i bor (B).

Pogledajte proizvod

AmoSulfan

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom.

Pogledajte proizvod

Super Start

Elixir Micro linija proizvoda obuhvata mikrogranulisana kompleksna mineralna đubriva razvijena korišćenjem najnovijih tehnologija:
– Dust Prills Free (DPF) – sprečava pojavu čestica prašine u finalnom proizvodu
– Mikrogran tehnologija – je namenski projektovana za proizvodnju granula dimenzija 0,5-1,2 mm.

Pogledajte proizvod