Preporuke za soju

Ukoliko se planiraju visoki prinosi, a istovremeno se vodi računa o stanju hraniva u zemljištu, đubrenju soje treba pristupiti sa više pažnje. Na zemljištu dobro obezbđenim mineralnim hranivima, potrebno je uneti samo one količine koje se iznesu prinosom, da bi se odrzao nivo plodnosti zemljišta.

AmoSulfan

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom.

Pogledajte proizvod

Super Start

Elixir Micro linija proizvoda obuhvata mikrogranulisana kompleksna mineralna đubriva razvijena korišćenjem najnovijih tehnologija:
– Dust Prills Free (DPF) – sprečava pojavu čestica prašine u finalnom proizvodu
– Mikrogran tehnologija – je namenski projektovana za proizvodnju granula dimenzija 0,5-1,2 mm.

Pogledajte proizvod