Preporuke za suncokret

Suncokret je biljka koja ima velike potrebe u hranljivim materijama. Ova biljka izgrađuje veliku nadzemnu masu i stoga spada u velike potrošače hraniva. Suncokret spada u grupu kaliofilnih (K) biljaka, koja ima izražene potrebe za ovim makroelementom. Najveće potrebe ove biljne vrste za hranivima jesu u fazama najintezivnijeg porasta – od butonizacije do cvetanja. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa, posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj mineralnoj ishrani koja treba da obezedi neophodna hraniva upravo u ključnim fazama vegetacije.

AmoSulfan

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom.

Pogledajte proizvod

Super Start

Elixir Micro linija proizvoda obuhvata mikrogranulisana kompleksna mineralna đubriva razvijena korišćenjem najnovijih tehnologija:
– Dust Prills Free (DPF) – sprečava pojavu čestica prašine u finalnom proizvodu
– Mikrogran tehnologija – je namenski projektovana za proizvodnju granula dimenzija 0,5-1,2 mm.

Pogledajte proizvod