Preporuke za uljanu repicu

Optimalno đubrenje uljane repice osnovni je preduslov za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Uljana repica ima velike potrebe za svim makrohranivima, a naročito azotom (N), kalijumom (K), sumporom (S) i kalcijumom (Ca). Pravilnom primenom mineralnih đubriva treba da obezbedimo da biljke u svim svojim fazama rasta i razvića budu obezbeđene sa dovoljnim količinama hraniva koja su joj tada i najneophodnija. U proizvodnji uljane repice jednu od ključnih uloga ima i sumpor (S) koji direktno utiče na sintezu ulja i zajedno sa azotom (N) utiče na broj stvorenih mahuna i broj zrna koji se formiraju u mahuni.

AmoSulfan

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom.

Pogledajte proizvod

NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod