Prirodan partner prirodi i Vama.

Prijava za posao

Ime *

Prezime *

JMBG

Pol

Datum rođenja

Broj Telefona *

Broj Mobilnog Telefona *

Email Adresa *

Fotografija *

Lični podaci napomena

Ulica *

Broj *

Grad *

Poštanski Broj


Kvalifikacije

Stručna Sprema *

Zanimanje *

Nazv Zavšene Škole *

Godina Početka Školovanja

Godina Završetka Školovanja

Stepen:

Stručni Ispiti:


Znanje Stranih Jezika

Engleski:

Francuski:

Ostali Jezici Napomena

Poznavanje rada na računaru:

Napomena u vezi sa kvalifikacijama:


Radno iskustvo

1. Period od:

do

Naziv poslodavca

Naziv radnog mesta

Opis odgovornosti i ovlašćenja

2. Period od:

do

Naziv poslodavca

Naziv radnog mesta

Opis odgovornosti i ovlašćenja

3. Period od:

do

Naziv poslodavca

Naziv radnog mesta

Opis odgovornosti i ovlašćenja

4. Period od:

do

Naziv poslodavca

Naziv radnog mesta

Opis odgovornosti i ovlašćenja

Radna biografija

Motivaciono pismo

Propratni tekst