NP 10:20

AZOT (N) ukupan10%
Amonijačni azot10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan20%
Fosfor(V)oksid (P2O5 ) rastvorljiv u NAC i vodi18%
Fosfor(V)oksid (P2O5 ) rastvorljiv u vodi12%
Kalcijum (Ca) ukupan2%
Sumpor (S) ukupan11%

Proizvod NP 10:20 + 2% Ca + 11%S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži primarne makroelemente  azot (N) i fosfor (P), a obogaćeno je sekundarnim elementima sumporom (S) i kalcijumom (Ca).

Đubrivo NP 10:20 + 2% Ca + 11% S se primenjuje u velikom broju useva, a naročito se preporučuje za ishranu ozimih kultura. Odnos hranljivih elemenata kod ovog đubriva omogućuje njegovu primenu kao startnog đubriva.

 

Razlozi za primenu:

  • Maksimalna dostupnost neophodnih hranljivih elemenata za rast i razvoj biljke
  • Odličan odnos azotne (N) i fosforne (P) komponente
  • Dobra iskorišćenost fosfora (P) u vegetacionom periodu
  • Ubrzava proces mineralizacije organske materije
  • Omogućava biljkama visoku adaptibilnost na nepovoljne vremenske uslove