NP 16:20

AZOT (N) ukupan16%
Amonijačni azot16%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi17,5%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi13,5%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi12%
Bor (B) rastvorljiv u vodi0,05%

NP 16:20 + 12% S + 0,05% B je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži makroelemente azot (N) i fosfor (P), sekundarni makroelement  sumpor (S), kao i mikroelement bor (B) koji je ključan u brojnim fiziološkim procesima u biljci od kojih zavisi njen rast, razviće i cvetanje. Zavaljujući odgovarajućem odnosu azota (N) i fosfora (P) ova formulacija je odlična za primenu u strnim žitima.

Razlozi za primenu:

  • Maksimalna dostupnost neophodnih hranljivih elemenata za rast i razvoj biljke
  • Idealan odnos azotne i fosforne komponente za startnu primenu
  • Dobra iskorišćenost fosfora (P) u toku vegetacionog perioda
  • Ubrzav proces mineralizacije organske materije
  • Omogućava biljkama visoku adaptibilnost na nepovoljne vremenske uslove