NP 20:20

AZOT (N) ukupan20%
Amonijačni azot19%
Amidni azot1%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi19%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi14%

NP 20:20 + 14 % S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži azot (N) i fosfor (P), a upotpunjeno je prisustvom sekundarnog makroelementa sumpora (S).

Primenjuje se u velikom broju kultura, a naročito se preporučuje za ishranu ozimih strnina. Unošenjem azota u jesen obezbeđujemo veću aktivnost mikroorganizama i ubrzavamo proces mineralizacije organske materije.

 

Razlozi za primenu:

  • Maksimalna dostupnost neophodnih hranljivih elemenata za rast i razvoj biljke
  • Idealan odnos azotne i fosforne komponente za startnu primenu
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimatsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota (N) u biljkama
  • Dobra iskorišćenost fosfora (P) u vegetacionom periodu
  • Ubrzava proces mineralizacije organske materije
  • Omogućava biljkama visoku adaptibilnost na nepovoljne vremenske uslove