NPK 15:15:15

AZOT (N) ukupan 15%
Amonijačni azot 14%
Amidni azot 1%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 15%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 13,5%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 15%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 11%

NPK 15:15:15 + 11% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno đubrivo koje sadrži neophodne makroelemente-azot (N), fosfor (P) i kalijum (K), kao i sekundarni makroelement – sumpor (S).

Može se primenjivati u velikom broju kultura zbog ujednačenog odnosa hraniva. Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena sa fosforom i kalijumom. Đubrivo se može upotrebljavati u jesen, pred osnovnu obradu ili u prolećnom periodu.

Preporučena primena:
 • Pšenica 250 – 450 kg/ha
 • Kukuruz 250 – 450 kg/ha
 • Suncokret 200 – 400 kg/ha
 • Soja 200 – 400 kg/ha
 • Ječam 250 – 400 kg/ha
 • Šećerna repa 400 – 700 kg/ha
 • Povrće 400 – 800 kg/ha
 • Voće 300 – 600 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Svaka granula se odlikuje izbalansiranim odnosom hranljivih sastojaka
 • Omogućen ujednačen porast biljaka u prvim fazama razvoja
 • Veća iskorišćenost fosfora (P) tokom vegetacije
 • Sadrži sumpor (S) koji učestvuje u brojnim fiziološkim procesima u biljakama (ulazi u građu enzima, proteina, vitamina i aromatičnih materija)
 • Ubrzava proces mineralizacije organske materije
 • Jedinstven kvalitet proizvoda