NPK 16:16:16

AZOT (N) ukupan16%
Amonijačni azot14,7%
Amidni azot1,3%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi16%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi14,4%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi16%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi10%

NPK 16:16:16 + 10% S je visoko vodotopivo kompleksno mineralno đubrivo Elixir Zorke. Odlikuje ga visoka vodotopivost fosfora koja iznosi 90%. Visoku vodotopivost fosfora prati  i visoka vodotopivost i pristupačnost ostalih elementa u formulaciji. Zahvaljujući ovim karakteristikama, gajene kulture su u mogućnosti da u potpunosti iskoriste primenjena hraniva.

 

Razlozi za primenu:

  • Izuzetna vodorastvoljivost fosfora (P) - 90%
  • Brzina delovanja i dostupnost svih hranjivih elemenata
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota (N) u biljkama
  • Izbalansirana ishrana za sve biljne vrste
  • Maksimalna iskorišćenost fosfora (P) i ostalih hraniva tokom vegetacionog perioda
  • Kvalitetna granulacija
  • Odlična formulacija za primenu u prolećnom periodu po celoj površini ili lokalizovano u redove