NPK 6:24:12

AZOT (N) ukupan6%
Amoničijani azot6%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan24%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi19,2%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi14,4%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi12%
Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi5%
Cink (Zn) ukupan0,05%

NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S + 0,05% Zn je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot (N), fosfor (P), kalijum (K), a obogaćeno je i sekundarnim elementima kalcijumom (Ca) i sumporom (S), kao i cinkom (Zn), jednim od značajnih mikroelemenata za rast biljaka.

Razlozi za primenu:

  • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom, koji doprinosi boljem ukorenjavanju biljaka u početnim fazama
  • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota (N)
  • Dobra rastvorljivost fosfora (P)
  • Prisustvo sekundarnih makroelemenata (Ca i S) utiče na usvajanje azota, brojne enzimske procese, sintezu proteina, ali i tolerantnost biljaka na stresne uslove
  • Sadržaj cinka (Zn) pozitivno utiče na sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila i ugljenih hidrata
  • Omogućen ujedančen porast biljaka tokom cele vegetacije
  • Ekonomski prihvatljiva formulacija