NPK 7:20:30

AZOT (N) ukupan 7%
Amonijačni azot 7%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 18%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 30%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 3%

NPK 7:20:30 +3% S je visokokoncentrovano kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente- azot (N), fosfor (P) i kalijum (K) uz dodatak sumpora (S). Namenjeno je za ishranu različitih biljnih vrsta, a pogotovu onih sa povećanim zatevima za kalijumom i fosofrom kao i na svim tipovima zemljišta sa srednjim i niskim sadržajem ovih elemenata. Odlikuje ga visoka vodorastvorljivost fosfora (90%), koja obezbeđuje efikasno i kontinuirano snadbevanje biljaka ovim elementom tokom vegetacije.

Preporučena primena:
 • Voće 350 – 700 kg/ha
 • Povrće 400 – 700 kg/ha
 • Šećerna repa 400 – 600 kg/ha
 • Uljana repica 200 – 400 kg/ha
 • Kukuruz 200 – 500 kg/ha
 • Suncokret 200 – 400 kg/ha
 • Pšenica 200 – 400 kg/ha
 • Soja 150 – 300 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Sadrži sve neophodne makroelemente za uspešnu proizvodnju
 • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom (P) i kalijumom (K)
 • Veća iskorišćenost fosfora (P) i kalijuma (K) u godini primene
 • Značajno utiče na formiranje kvalitativnih i kvantitativnih osobina ploda
 • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima
 • Prisustvo sekundarnog makrolemenata sumpora (S), utiče na efikasnije korišćenje azota, sintezu proteina, hlorofila kao i aktivnost brojnih enzima