NPK 7:21:21

AZOT (N) ukupan 7%
Amonijačni azot 7%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 21%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 19%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 14,7%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 21%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 4%
Cink (Zn) ukupan 0,05%

NPK 7:21:21 + 4% S + 0,05% Zn je kompleksno mineralno đubrivo iz proizvodne linije Elixir Basic. Ovo đubrivo pored primarnih makroelemenata, sadrži i sekundarni element sumpor (S) i mikroelement cink (Zn).

Preporučena primena:
 • Šećerna repa 400 – 700 kg/ha
 • Uljana repica 200 – 400 kg/ha
 • Voće 350 – 600 kg/ha
 • Povrće 400 – 800 kg/ha
 • Suncokret 200 – 400 kg/ha
 • Pšenica 200 – 400 kg/ha
 • Kukuruz 200 – 500 kg/ha
 • Soja 200 – 300 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom (P) i kalijumom (K)
 • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota (N)
 • Odlična iskorišćenost hranljivih elemenata u toku vegetacije
 • Sadržaj cinka (Zn) pozitivno utiče na sintezu biljnih hormona (auksina) ,hlorofila i ugljenih hidrata
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimatsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota (N) u biljkama
 • Značajno utiče na formiranje kvalitativnih i kvantitativnih osobina ploda
 • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopritupačnim hranivima