PK 20:30

FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi18%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi30%
Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi6%

PK 20:30 + 6% Ca je neorgansko,kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora (P) i kalijuma (K), upotpunjeno prisustvom kalcijuma (Ca).

Đubrivo PK 20:30 + 6% Ca je pogodno za gajenje svih kultura, a naročito se preporučuje kod biljaka sa naglašenim potrebama za fosforom i kalijumom. Fosforna komponenta je preko 90% vodorastvorljiva i odmah dostupna biljkama. Visoka vodotopivost i brzo oslobađanje hranljivih elemenata pružaju mogućnost primene ovog đubriva ne samo u jesen već i neposredno pred setvu ili sa setvom.

 

Razlozi za primenu:

  • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom (P) i kalijumom (K)
  • Visoka vodorastvorljivost fosfora (P) - 90%
  • Povećan udeo kalcijuma (Ca) ostvaruje značajan uticaj na mehaničku čvrstoću biljaka, na kretanje asimilata i transformaciju ugljenih hidrata
  • Značajno utiče na formiranje kvalitatativnih i kvantitativnih osobina ploda
  • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima
  • Mogućnost istovremene aplikacije sa setvom