PK 20:30

FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 18%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 30%
Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi 6%

PK 20:30 + 6% Ca je neorgansko,kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora (P) i kalijuma (K), upotpunjeno prisustvom kalcijuma (Ca).

Đubrivo PK 20:30 + 6% Ca je pogodno za gajenje svih kultura, a naročito se preporučuje kod biljaka sa naglašenim potrebama za fosforom i kalijumom. Fosforna komponenta je 90% vodorastvorljiva i odmah dostupna biljkama. Visoka vodotopivost i brzo oslobađanje hranljivih elemenata pružaju mogućnost primene ovog đubriva ne samo u jesen već i neposredno pred setvu ili sa setvom.

Preporučena primena:
 • Šećerna repa 400 – 600 kg/ha
 • Suncokret 200 – 300 kg/ha
 • Pšenica 200 – 350 kg/ha
 • Kukuruz 200 – 400 kg/ha
 • Soja 150 – 300 kg/ha
 • Uljana repica 200 – 400 kg/ha
 • Voće 300 – 600 kg/ha
 • Povrće 350 – 700 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom (P) i kalijumom (K)
 • Visoka vodorastvorljivost fosfora (P) – 90%
 • Povećan udeo kalcijuma (Ca) ostvaruje značajan uticaj na mehaničku čvrstoću biljaka, na kretanje asimilata i transformaciju ugljenih hidrata
 • Značajno utiče na formiranje kvalitatativnih i kvantitativnih osobina ploda
 • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima
 • Mogućnost istovremene aplikacije sa setvom