NutriBOOST NP 10:45

AZOT UKUPAN (N):10%
Amonijačni azot10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi:45%
Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u vodi40%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi5%
Cink (Zn) ukupan1%

 • Mikrogranulisano đubrivo
 • Startno đubrivo sa azotom (N), fosforom (P), sumporom (S) i cinkom (Zn)
 • Ðubrivo sa naglašenim visoko-vodorastvorljivim fosforom
 • Fosfor (P) i cink (Zn) su glavni faktori koji utiču na bolje ukorenjavanje i pospešuju početni porast mladih biljaka
 • Sadrži poseban dodatak
 • Veličina granule: 0,5 to 1,2 mm

 

NutriBOOST je mikrogranulisano startno đubrivo sa posebnim dodatkom koje se primenjuje ultralokalizovano sa setvom ili sadnjom u redove.

NutriBOOST je specijalno đubrivo sa dodatkom, koji štiti fosfor (P) od blokade nakon unošenja u zemljište, bez obzira na pH vrednost zemljišta. Kada se fosforno đubrivo primenjuje u zemljištu i vodi, veći deo negativno naelektrisanog fosfora (P) se vezuje za pozitivno naelektrisani kalcijum (Ca), gvožđe (Fe) ili aluminijum (Al) koji mogu biti prisutani u vodi ili zemljišnom rastvoru. Upravo to sprečavava njegovu apsorpciju оd strane useva i smanjuje efikasnost primenjenog fosfora.

Primenom NutriBOOST đubriva fosofor je zaštićen. Specijalni dodatak u đubrivu štiti ga od blokade tako što sprečava druge elemente kao što su Ca ili Al i Fe da ga vežu za sebe a samim tim i blokiraju.
Ovaj dodatak obezbeđuje maksimalno iskorišćenje hraniva iz đubriva i zemljišta kod biljnih kultura u periodu intenzivnog rasta i razvoja.
Sa ovom novom generacijom đubriva postiže se još bolje i duže iskorišćenje hraniva u zemljištu.

NutriBOOST đubrivo je kombinacija više specifičnih benefita u jednoj granuli.

NutriBOOST pdf

 

Razlozi za primenu:

 • Bolje iskorišćenje fosofora i ostalih hraniva iz zemljišta i đubriva
 • Formiranje dubokog i razgranatog korenovog sistema
 • Bolji početni porast i razvoj mladih biljaka
 • Brže formiranje ujednačenih redova
 • Veću otpornost biljaka na stresne uslove