NutriMAP NP 10:40

AZOT (N) ukupan10%
Amonijačni azot10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan40%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi36%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi32%
Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi4%
Cink (Zn) ukupan0,1%

NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0.1 % Zn je mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura. Odlikuje ga izbalansiran odnos najvažnijih hranljivih elemenata: azota (N), fosfora (P), kalcijuma (Ca), sumpora (S) i cinka (Zn). Homogen hemijski i ujednačen granulometrijski sastav ove formulacije, omogućava ravnomernu distribuciju hranljivih elemenata na zemljištu, čime se povećava efikasnost ishrane gajenih biljaka.

Primenom NutriMAP-a obezbeđujemo biljkama sve neophodne gradivne materije u optimalnom odnosu, prema biološkim potrebama.

 

Razlozi za primenu:

  • Tehnološki unapređena formulacija za izbalansiranu ishranu većine useva
  • Sadrži efikasniji azot (N) koji je odmah dostupan korenovom sistemu
  • Doprinosi značajnom povećanju iskorišćenosti fosfora (P) u godini primene
  • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom (P)
  • Pozitivno deluje na proces oplodnje i fertilnost polena
  • Povoljno utiče na sintezu proteina i kvalitet proizvoda
  • Osigurava ujednačen porast i fizičku stabilnost useva
  • Podstiče sintezu auksina, prirodnog hormona rasta
  • Povećava tolerantnost biljaka prema najznačajnijim gljivičnim oboljenjima
  • Maksimalni prinosi, veća profitabilnost