NutriVeg NPK 10:10:20

AZOT (N) ukupan10%
Amonijačni azot10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi10%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi7%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi20%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan2%
Sumpor (S) ukupan9%
Bor (B) ukupan0,2%
Cink (Zn) ukupan0,1%

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

NutriVeg sadrži naglašenu vrednost kalijuma (K) koji ima nezamenljivu ulogu kod svih povrtarskih i voćarskih kultura. Kalijum (K) podstiče metaboličku aktivnost, nakupljanje ugljenih hidrata i doprinosi efikasnijem vodnom režimu biljaka. Isto tako zahvaljujući velikom broju fizioloških procesa koje reguliše, ima veoma važnu ulogu u povećanju tolerantnosti biljaka prema stresnim uslovima poput niskih i visokih temperatura.

 

Razlozi za primenu:

  • Sadrži sve neophodne makro i mikroelemente za uspešnu proizvodnju
  • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota (N)
  • Pozitivno deluje na proces fotosinteze i stvaranje hlorofila
  • Povećava tolerantnost biljaka prema najznačajnijim gljivičnim oboljenjima
  • Pospešuje proces oplodnje biljaka i pravilnije formiranje plodova
  • Značajno utiče na formiranje kvalitativnih i kvantitativnih osobina ploda
  • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima