Elixir Supreme 12:11:18

AZOT (N) ukupan12%
Amonijačni azot12%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi11%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi8,5%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi18%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan3%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi14%
Bor (B) ukupan0,01%
Cink (Zn) ukupan0,02%
Elementi u tragovima Fe, Mn

Proizvod NPK 12:11:18 3% Mg + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makro i mikroelemente kojim obezbeđujemo potpunu ishranu gajenim biljkama u toku proizvodnog ciklusa. Pored osnovnih makroelementa: azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K), formulacija je obogaćena  i sekundarnim makroelementima magnezijumom (Mg), sumporom (S) i mikroelementima, kao što su: bor (B), cink (Zn), mangan (Mn) i gvožđe (Fe).

Razlozi za primenu:

  • Ujednačen odnos hraniva u svakoj granuli i visoka pristupačnost hranljivih elemenata omogućavaju lako usvajanje i ujednačen porast biljaka
  • Pogodno za primenu u velikom broju gajenih useva na svim tipovima zemljišta
  • Efikasniji azot (N) u amonijačnom obliku
  • Fosforna (P) komponenta visoke vodorastvorljivosti
  • Kalijum (K) je u obliku sulfata (SOP) što predstavlja odlično rešenje za biljne vrste koje su osetljive na hlor (Cl)
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, utiče na metabolizam azota i doprinosi većoj tolerantnosti useva na nepovoljne uslove spoljašne sredine
  • Magnezijum (Mg) ima ključnu ulogu u sintezi hlorofila, proteina, pektina, utiče na usvajanje i kretanje fosfora (P) u biljci
  • Prisustvo mikroelemenata bora (B) i cinka (Zn), kao i gvožđa (Fe) i mangana (Mn) u tragovima, neophodno je za odvijanje ključnih fizioloških procesa u biljkama koji utiču na krajnji kvalitet i visinu prinosa