Elixir Supreme 12:12:17

AZOT (N) ukupan12%
Amonijačni azot12%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi12%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi10,5%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi17%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi14%
Bor (B) ukupan0,02%
Cink (Zn) ukupan0,01%

Proizvod NPK 12:12:17+ 2% Mg + 14% S + 0,2% B + 0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sa specifičnim odnosom hraniva omogućava izbalansiranu ishranu velikom broju biljnih vrsta na svim tipovima zemljišta. Posebnu vrednost ove formulacije čine dodatni sekundarni makro i mikroelementi koji upotpunjuju ishranu biljaka tokom cele vegetacije osiguravajući visoke prinose i izuzetan kvalitet proizvoda.

Razlozi za primenu:

  • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
  • Azot (N) u amonijačnoj formi i direktno se usvaja i ugrađuje u organsku materiju biljke, a ujedno je i otporniji na gubitke ispiranjem
  • Fosforna komponenta (P) visoke vodotopivosti u pogodnom obliku za usvajanje
  • Kalijum (K) je u sulfatnom obliku (SOP), što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
  • Odlično rešenje za biljne vrste koji imaju naglašenu potrebu za kalijumom
  • Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata i omogućava postizanje visokog i kvalitetnog prinosa
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, a ujedno je ključan u metabolizmu azota (N)
  • Prisustvo cinka (Zn) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), Prisustvo cinka (Zn) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila kao i ugljenih hidrata dok prisustvo bora (B) poboljšava oplodnju i utiče na aktivnost nitrat-reduktaze