Elixir Supreme 15:15:15

AZOT (N) ukupan 15%
Amonijačni azot 13,5%
Nitratni azot1,5%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi15%
Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u vodi14%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi15%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi12%

Proizvod NPK 15:15:15 + 12% S je je kompleksno, neorgansko, čvrsto mineralno đubrivo sa ujednačenim sadržajem osnovnih makroelemenata. Ovu formulaciju karakteriše fosfor (P) visoke vodorastvorljivosti (>90%), kalijum (K) u obliku kalijum sulfata što je čini pogodnom za primenu u velikom broju biljnih vrsta, pogotovu u onim koje pokazuju ostljivost na hlor (Cl) kao što su pojedine voćarske i povrtarske kulture. Prisustvo sumpora (S) uz ostale makroelemente direktno utiče na ostvarivanje kvalitetnijih i većih prinosa uz povećanje tolerantnosti biljaka na stresne uslove spoljašne sredine.

Razlozi za primenu:

  • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva što ovu formulaciju čini pogodnom za sve biljne vrste
  • Azot (N) u amonijačnoj formi se direktno usvaja od strane biljaka i otporniji je na gubitke ispiranjem iz zemljišta
  • Fosforna komponenta (P) je visoke vodorastvorljivosti (>90%) što omogućava njeno maksimalno iskorišćavanje od strane biljaka
  • Kalijum (K) na sulfatnoj osnovi (SOP), što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
  • Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata, što doprinosi postizanju visokih i kvalitetnijih prinosa
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, metabolizam azota u biljkama, stimuliše enzimsku aktivnost i utiče na tolerantnost biljaka ka stresnim uslovima spoljašne sredine