Prirodan partner prirodi i Vama.

NP 10:20

NP 10:20

NP 10:20 + 2% Ca + 11%S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo. Sadrži azot i fosfor, kao i sekundarni element sumpor. Sumpor je neophodan makroelement koji predstavlja sastavni deo aminokiselina, enzima i koenzima, a kao takav obezbeđuje noramalan rast i razvoj gajenih biljaka. 
Đubrivo NP 10:20 + 2% Ca + 11% S se primenjuje u velikom broju useva, a naročito se preporučuje za ishranu ozimih kultura. Unošenjem azota u jesen obezbeđujemo veću aktivnost mikroorganizama i ubrzavamo proces mineralizacije organske materije. Zbog visoke vodotopivosti azota i fosfora, može se koristiti kao startno, rasipanjem po celoj površini ili unošenjem zajedno sa setvom putem depozitora.
RAZLOZI ZA PRIMENU:
  • Maksimalna dostupnost neophodnih hranljivih sastojaka za rast i razvoj biljke
  • Idealan odnos azotne i fosforne komponente za startnu primenu
  • Značajno veća iskorišćenost fosfora u godini primene
  • Ubrzava proces mineralizacije organske materije
  • Omogućava biljkama visoku adaptibilnost na nepovoljne vremenske uslove
PREPORUKE ZA PRIMENU: 
Pšenica 250-450 kg/ha
Ječam 250-400 kg/ha
Raž 250-400 kg/ha
Kukuruz 250-500 kg/ha
Suncokret 250-400 kg/ha
Voće 300-600 kg/ha
Povrće 300-650 kg/ha
Pašnjaci 300-500 kg/ha
Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), treba prilagoditi i odrediti sa većom tačnošću.