Prirodan partner prirodi i Vama.

NP 16:20

NP 16:20

NP 16:20 + 3% MgO + 14% S + 0,5% Zn

  • Preporučuje se za zemljišta dobro obezbeđena kalijumom (K)
  • Odlično izbalansiran odnos azota (N) i fosfora (P), naročito za ozime ratarske biljne vrste
  • Povećan sadržaj lako pristupačnog fosfora (P) pozitivno utiče na stimulaciju rasta korena
  • Upotpunjena sumporom (S) i magnazijumom (Mg), formulacija pospešuje brojne fiziološke procese u biljkama koje utiču na povećanje visine i kvaliteta prinosa
  • Prisustvo cinka (Zn) stimuliše brojne fiziološke procese u biljci koji utiču na deobu ćelija, sintezu hlorofila čime utičemo na njihov pravilan rast i razvoj
  • Visoka vodotopivost pruža mogućnost primene kako u jesen tako i u proleće