Prirodan partner prirodi i Vama.

NP 16:20

NP 16:20

NP 16:20 + 12% S  + 0,05% B je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži azot i fosfor, kao i sekundarni element sumpor, kao i mikroelement bor koji je važan za cvetanje. Sumpor je neophodan makroelement koji predstavlja sastavni deo aminokiselina, enzima, koenzima, vitamina, hlorofila a kao takav obezbeđuje noramalan rast i razvoj gajenih biljaka.

Primenjuje se u velikom broju biljnih vrsta, a naročito se preporučuje za ishranu ozimih strnina. Unošenjem azota u jesen obezbeđujemo veću aktivnost mikroorganizama i ubrzavamo proces mineralizacije organske materije. Zbog visoke vodotopivosti azota i fosfora, ovo đubrivo se može koristiti kao startno, rasipanjem po celoj površini ili unošenjem zajedno sa setvom putem depozitora.

RAZLOZI ZA PRIMENU: 

  • Maksimalna dostupnost neophodnih hranljivih sastojaka za rast i razvoj biljke
  • Idealan odnos azotne i fosforne komponente za startnu primenu
  • Značajno veća iskorišćenost fosfora u godini primene
  • Ubrzav proces mineralizacije organske materije
  • Omogućava biljkama visoku adaptibilnost na nepovoljne vremenske uslove

PREPORUKE ZA PRIMENU: 

Pšenica 250-400 kg/ha

Ječam 250-400 kg/ha

Raž 250-400 kg/ha

Kukuruz 250-500 kg/ha

Suncokret 250-400 kg/ha

Voće 300-600 kg/ha

Povrće 300-650 kg/ha

Pašnjaci 300-500 kg/ha

Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), trebalo bi prilagoditi i odrediti sa većom tačnošću.