Prirodan partner prirodi i Vama.

NPK 12:11:18

NPK 12:11:18

NPK 12:11:18 + 3% MgO + 12% S + 0,01% B + 0,02% Zn

  • Ujednačen odnos hraniva u svakoj granuli, omogućava ujednačen porast biljaka
  • Visoka pristupačnost hranljivih elemenata
  • Pogodno za primenu u velikom broju gajenih useva
  • Efikasniji azot u amonijačnom obliku
  • Magnezijum (Mg) ima ključnu ulogu u sintezi hlorofila, proteina, pektina, utiče na usvajanje fosfora u biljci
  • Prisustvo mikroelemata bora (B) i cinka (Zn), kao i gvožđa (Fe) i mangana (Mn), neophodno je za odvijanje ključnih fizioloških procesa u biljkama koji utiču na krajnju visinu i kvalitet prinosa