Prirodan partner prirodi i Vama.

NPK 14:14:21

NPK 14:14:21

NPK 14:14:21 + 2% S + 1% MgO + 0,02% B + 0,01% Zn

  • Pruža izbalansiranu i zaokruženu ishranu neophodnim makro i mikroelementima
  • Pogodno je za biljne vrste sa naglašenim potrebama za kalijumom (K) (povrće, voće, krompir, duvan, šećerna repa, uljana repica)
  • Azot (N) je u amonijačnoj formi koji se direktno ugrađuje u organsku materiju biljke, a u zemljištu otporniji je na prirodne gubitke
  • Visoka rastvorljivost fosforne (P) komponente, preko 90%
  • Prisustvo sekundarnih makroelemenata pre svega sumpora (S), ali i magnezijuma (Mg) utiče na efikasnije korišćenje azota, sintezu proteina, hlorofila kao i aktivnost brojnih enzima
  • Prisustvo mikroelemenata utiče na brojne fiziološke procese u biljkama koje doprinose boljem kvalitetu proizvoda