Prirodan partner prirodi i Vama.

NPK 5:10:22

NPK 5:10:22

NPK 5:10:22 + 3% MgO + 13% S + 0,2% B + 0,15% Zn

  • Odličan balans između hraniva omogućava gajenim biljkama kontinuiranu ishranu tokom cele vegetacije
  • Lako rastvorljiv i pristupačan fosfor će omogućiti brže i bolje ukorenjavanje mladih biljaka čime će omoćućiti bolje usvajanje drugih hranljivih elemenata
    Koristi se kako za osnovno tako i za startno đubrenje biljaka sa povećanom potrebnom za kalijumom (luk, krompir, plodovitno povrće, šećerna repa, voće, vinova loza)
  • Sadržaj sumpora (S) utiče na brojne enzimatske procese, ali i efikasnije usvajanje azota (N)
  • Mikroelement bor (B) značajno pospešuje cvetanje i oplodnju kod biljaka