Prirodan partner prirodi i Vama.

NPK 5:19:10

NPK 5:19:10

NPK 5:19:10 + 3% Ca + 12% S + 0,1% B + 0,1% Zn

  • Sadrži sve neophodne makro i mikroelemente za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju
  • Visoka efikasnost amonijačnog azota
  • Naglašen fosfor u formulaciji utiče na brže ukorenjavanje biljaka
  • Maksimalna iskorišćenost fosforne komponente tokom vegetacionog perioda
  • Sadrži sumpor (S) koji učestvuje u brojnim fiziološkim procesima u biljkama (ulazi u građu enzima, proteina, vitamina i aromatičnih materija)