Prirodan partner prirodi i Vama.

NPK 6:12:24

NPK 6:12:24

NPK 6:12:24 + 6% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot, fosfor, kalijum i sumpor.

Prilikom proizvodnje kompleksnih mineralnih đubriva kao što je NPK 6:12:24 +6 % S postiže se da svaka pojedinačna granula sadrži hranljive materije u istom odnosu, a to nam omogućava maksimalno korišćenje od strane biljaka. Deklarisani sadržaj azota je u amonijačnom obliku, koji je ujedno i najefikasniji oblik azota kada se sagledaju potrebe gajenih kultura. Primenom ovog đubriva omogućavamo gajenim kulturama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje i pružaju sigurnost u proizvodnji.

RAZLOZI ZA PRIMENU:

  • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za kalijumom
  • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota
  • Sadrži dobro rastvorljiv fosfor
  • Podstiče se fizička stabilnost gajenih kultura
  • Ekonomski prihvatljiva formulacija

 

PREPORUKE ZA PRIMENU:

Šećerna repa 300-600 kg/ha

Uljana repica 300-400 kg/ha

Voće 350-600 kg/ha

Povrće 400-800 kg/ha

Suncokret 250-350 kg/ha

Pšenica 250-400 kg/ha

Kukuruz 250-450 kg/ha

Soja 200-300 kg/ha

 

Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), treba prilagoditi i odrediti sa većom tačnošću.