Prirodan partner prirodi i Vama.

NPK 6:24:12

NPK 6:24:12

NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S  + 0,05% Zn je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot, fosfor, kalijum, kalcijum, sumpor i cink.

Prilikom proizvodnje kompleksnih mineralnih đubriva kao što je NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5 %S postiže se da svaka pojedinačna granula sadrži hranljive materije u istom odnosu, a to nam omogućava maksimalno korišćenje od strane biljaka. Deklarisani sadržaj azota je u amonijačnom obliku, koji je ujedno i najefikasniji oblik azota kada se sagledaju potrebe gajenih kultura.

RAZLOZI ZA PRIMENU:

  • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom
  • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota
  • Sadrži dobro rastvorljiv fosfor
  • Omogućen ujedančen porast biljaka u prvim fazama razvoja
  • Ekonomski prihvatljiva formulacija

PREPORUKE ZA PRIMENU:

Pšenica          250-400 kg/ha

Ječam             250-400 kg/ha

Kukuruz         250-500 kg/ha

Soja                 150-300 kg/ha

Suncokret      250-450 kg/ha

Uljana repica 250-450 kg/ha

Voće                300-650 kg/ha

Povrće             300-700 kg/ha

Pašnjaci           300-500 kg/ha

Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), treba prilagoditi i odrediti sa većom tačnošću.