Prirodan partner prirodi i Vama.

NPK 7:20:30

NPK 7:20:30

NPK 7:20:30 +3% S je visokokoncentrovano kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente- azot, fosfor i kalijum. Namenjeno je za ishranu različitih biljnih vrsta, na različitim tipovima zemljišta, posebno kada je potrebna veća količina kalijuma. Primenjuje se u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta, ravnomernim rasturanjem po celoj površini ili lokalno u trake. Veoma je važno da gajenim kulturama na vreme obezbedimo hraniva, koja su visokopristupačna i ravnomerno raspoređena na zemljištu.

Razlozi za primenu:

  • Sadrži sve neophodne makroelemente za uspešnu proizvodnju
  • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom i kalijumom
  • Veća iskorišćenost fosfora i kalijuma u godini primene
  • Značajno utiče na formiranje kvalitativnih i kvantitativnih osobina ploda
  • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima.

Preporuke đubrenja za različite kulture:

Pšenica, kukuruz 200-500 kg/ha

Suncokret 200-400 kg/ha

Šećerna repa 250-550 kg/ha

Soja 150-300 kg/ha

Uljana repica 200-400 kg/ha

Povrće 200-700 kg/ha

Voće 200-600 kg/ha

Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), treba prilagoditi i odrediti sa većom tačnošću.