Prirodan partner prirodi i Vama.

NutriVeg 10:10:20

NutriVeg 10:10:20

Opšte karakteristike NutriVeg 10:10:20 +2% MgO + 9% S + 0,2 B + 0,1 Zn:

Primenom kompleksnog mineralnog đubriva NutriVeg obezbeđujemo gajenim biljkama potpunu ishranu sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa. NutriVeg sadrži naglašenu vrednost kalijuma koji ima nezamenljivu ulogu kod svih povrtarskih i voćarskih kultura.
Azot u amonijačnom obliku osigurava manje gubitke azotne komponente, a u proizvodni proces uvodimo efikasniji azot koji je odmah dostupan korenovom sistemu. Izuzetan kvalitet osnovnih sirovina i visoka rastvorljivost fosfora doprinosi maksimalnom korišćenju fosfora u godini primene.

Visoka rastvorljivost fosfora osigurava brzo i lako usvajanje od strane gajenih biljaka i maksimalno korišćenje u godini primene. Ovaj esencijalni element je najpotrebniji u prvim fazama razvoja jer podstiče brže ukorenjavanje i transport hranljivih materija.

Kalijum podstiče metaboličke procese, nakupljanje ugljenih hidrata i doprinosi efikasnijem vodnom režimu. Novija istraživanja dokazuju da kalijum ima veoma važnu ulogu u procesima povećanja tolerantnosti biljaka prema niskim temperaturama.

RAZLOZI ZA PRIMENU: 

  • Sadrži sve neophodne makro i mikroelemente za uspešnu proizvodnju
  • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota
  • Maksimalna iskorišćenost fosforne komponente u godini primene
  • Pozitivno deluje na proces fotosinteze i stvaranje hlorofila
  • Povećava tolerantnost biljaka prema najznačajnijim gljivičnim obolenjima
  • Pospešuje proces oplodnje biljaka i pravilnije formiranje plodova
  • Značajno utiče na formiranje kvalitetativnih i kvantitativnih osobina ploda
  • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima

Magnezijum je jedan od najvažnijih sekundarnih makroelemenata koji predstavlja jednu od glavnih gradivnih jedinica hlorofila i kao takav aktivno učestvuje u procesu fotosinteze. Uloga sumpora i cinka u životnim procesima biljaka je mnogostruka. Ulaze u sastav enzima, koenzima, proteina, vitamina i drugih važnih jedinjenja koja imaju presudan značaj u povećanju tolerantnosti biljaka prema najznačajnijim gljivičnim obolenjima. Bor je veoma važan u procesima oplodnje i cvetanja, kao i u formiranju plodova. Ima aktivnu ulogu u prometu ugljenih hidrata koji su jednim delom odgovorni za povećanje tolerantnosti biljaka prema nepovoljnim klimatskim uticajima.

Primenom visokokvalitetnih i visokodostupnih hraniva koja su sadržana u NutriVeg đubrivu, obezbeđujemo biljkama sve neophodne gradivne materije u optimalnom odnosu, prema biološkim potrebama.

PREPORUKE ZA PRIMENU: 

Krompir 400-800 kg/ha

Paprika 350-800 kg/ha

Paradajz 400-800 kg/ha

Mrkva 300-700 kg/ha

Krastavac 400-800 kg/ha

Karfiol 300-700 kg/ha

Kupus 300-700 kg/ha

Voće 300-700 kg/ha

Šećerna repa 300-600 kg/ha

Ostale kulture u skladu sa hemijskom analizom zemljišta. Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), treba prilagoditi i odrediti sa većom tačnošću.