20. 12. 2019.

SUPERSTART – Savremeno rešenje u postizanju maksimalnih prinosa prolećnih ratarskih kultura

SUPERSTART – Savremeno rešenje u postizanju maksimalnih prinosa prolećnih ratarskih kultura Globalni trendovi pokazuju povećane potrebe za proizvodima koje potiču od ratarskih kultura kao što su kukuruz, soja, suncokret… Primetan je trend rasta u ovim biljnim kulturama, neke se čak gaje i u monokulturi što dovodi do problema u plodoredu, pojave novih insekata i bolesti,… View Article

06. 12. 2019.

Primena mineralnih đubriva u ishrani uljane repice

Uljana repica predstavlja ratarsku kulturu koja danas ima trend povećanja površina na kojima se gaji kako u svetu tako i kod nas. Postoje ozime i jare forme ove biljne vrste, ali u Evropi pa samim tim i kod nas dominiraju ozime sotre upravo zbog postizanja većih prinosa zrna…

01. 12. 2019.

Primena mineralnih đubriva u suncokretu

Kada se govori o mineralnoj ishrani suncokreta prvo što treba imati na umu je velika količina organske materije koju ova biljna vrsta stvara. Hraniva koja suncokret usvaja najviše ugradjuje u svoje vegetativne delove gotovo 80%, dok ostatak se koristi za formiranje zrna. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa suncokreta, posebnu…

29. 11. 2019.

Primena đubriva u proizvodnji kukuruza

Kukuruz je pored pšenice po površinama najrasprostranjeniji ratarski usev u Srbiji. Ozbiljna proizvodnja kukuruza zahteva kvalitetno i pravovremeno obavljanje svih agrotehničkih mera, kojima je neophodno obezbediti visoku i stabilnu proizvodnju. Svakako posebnu pažnju među agrothničkim merama treba posvetiti pravilnom đubrenju, odnosno unošenju hraniva, koje treba da obezbedi pravilan rast i…

21. 09. 2019.

Primena đubriva u proizvodnji pšenice

Ozbiljna proizvodnja ozime pšenice zahteva pravovremeno izvođenje niza agrotehničkih mera. Mera kojom neposredno utičemo na prinos ove biljne vrste je pravilno unošenje mineralnih đubriva. Adekvatnu ishranu pšenice bi trebalo planirati prevashodno na osnovu analize zemljišta i planiranog prinosa ove biljne vrste, kako bi smo utvrdili tačan odnos neophodnih hraniva koje…

19. 09. 2019.

Preporuke u tehnologiji đubrenja šećerne repe

Šećerna repa je najintenzivnija ratarska biljna vrsta i popularno se naziva „kraljica ratarskih kultura“. Radi se o rentabilnoj kulturi, ali da bi ostvarili dobre rezultate neophodno je beskompromisno izvođenje niza agrotehničkih mera. Značajno mesto u tom nizu zauzima adekvatno đubrenje šećerne repe. Odluku o proizvodnji šećerne repe treba doneti…

08. 09. 2019.

Tehnologija đubrenja pšenice

Ozbiljna proizvodnja ozime pšenice zahteva pravovremeno izvođenje niza agrotehničkih mera. Mera kojom neposredno utičemo na prinos ove biljne vrste je pravilno unošenje mineralnih đubriva. Adekvatnu ishranu pšenice je potrebno vrlo ozbiljno planirati kao bi rentabilno organizovali proizvodnju. Prevashodno bitno vršiti analize zemljišta, odnosno oslanjati se na analize kako bi smo utvrdili tačan…

01. 07. 2019.

Optimalna ishrana biljaka

Optimalna ishrana biljaka podrazumeva snabdevenost biljaka svim hranjivim makro i mikro elementima potrebnim za formiranje i rast svih vegetativnih i generativnih organa. Makroelemetni su oni elementi za kojima biljka ima najveće potrebe i ovu grupu čine primarni makroelementi, azot (N), fosfor (P) i kalijum (K), i sekundarni makroelementi magnezijum (Mg), kalcijum (Ca)…