Primena mineralnih đubriva u ishrani uljane repice

Uljana repica predstavlja ratarsku kulturu koja danas ima trend povećanja površina na kojima se gaji kako u svetu tako i kod nas. Postoje ozime i jare forme ove biljne vrste, ali u Evropi pa samim tim i kod nas dominiraju ozime sotre upravo zbog postizanja većih prinosa zrna i ulja po jedinici površine. Jedan od…

Elixir Supreme 16:27:7 + 9% S + 0,1% Zn + 0,1% B, odlično rešenje za prolećnu primenu

Često se u poljoprivrednoj praksi susrećemo sa situacijom da proizvođači ulaze u posede državnog zemljišta kasno. Tada se često nameće pitanje, da li postoji đubrivo koje se u takvim okolnostima može primenjivati? Količine padavina u poslednjih nekoliko nedelja, većim delom su nadoknadile deficit vlage u zemljištu. Sa tog aspekta i za ovaj period godine, može…

Primena mineralnih đubriva u suncokretu

Kada se govori o mineralnoj ishrani suncokreta prvo što treba imati na umu je velika količina organske materije koju ova biljna vrsta stvara. Hraniva koja suncokret usvaja najviše ugradjuje u svoje vegetativne delove gotovo 80%, dok ostatak se koristi za formiranje zrna. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa suncokreta, posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj mineralnoj…

Primena đubriva u proizvodnji kukuruza

Kukuruz je pored pšenice po površinama najrasprostranjeniji ratarski usev u Srbiji. Ozbiljna proizvodnja kukuruza zahteva kvalitetno i pravovremeno obavljanje svih agrotehničkih mera, kojima je neophodno obezbediti visoku i stabilnu proizvodnju. Svakako posebnu pažnju među agrothničkim merama treba posvetiti pravilnom đubrenju, odnosno unošenju hraniva, koje treba da obezbedi pravilan rast i razvoj biljaka. Unošenjem adekvatnih količina…

Primena đubriva u proizvodnji pšenice

Ozbiljna proizvodnja ozime pšenice zahteva pravovremeno izvođenje niza agrotehničkih mera. Mera kojom neposredno utičemo na prinos ove biljne vrste je pravilno unošenje mineralnih đubriva. Adekvatnu ishranu pšenice bi trebalo planirati prevashodno na osnovu analize zemljišta i planiranog prinosa ove biljne vrste, kako bi smo utvrdili tačan odnos neophodnih hraniva koje bi trebalo primeniti. Preporučene formulacije…

Preporuke u tehnologiji đubrenja šećerne repe

Šećerna repa je najintenzivnija ratarska biljna vrsta i popularno se naziva „kraljica ratarskih kultura“. Radi se o rentabilnoj kulturi, ali da bi ostvarili dobre rezultate neophodno je beskompromisno izvođenje niza agrotehničkih mera. Značajno mesto u tom nizu zauzima adekvatno đubrenje šećerne repe. Odluku o proizvodnji šećerne repe treba doneti još u toku letnjih meseci. Pravilo…

Tehnologija đubrenja pšenice

Ozbiljna proizvodnja ozime pšenice zahteva pravovremeno izvođenje niza agrotehničkih mera. Mera kojom neposredno utičemo na prinos ove biljne vrste je pravilno unošenje mineralnih đubriva. Adekvatnu ishranu pšenice je potrebno vrlo ozbiljno planirati kao bi rentabilno organizovali proizvodnju. Prevashodno bitno vršiti analize zemljišta, odnosno oslanjati se na analize kako bi smo utvrdili tačan odnos neophodnih hraniva…

Optimalna ishrana biljaka

Optimalna ishrana biljaka podrazumeva snabdevenost biljaka svim hranjivim makro i mikro elementima potrebnim za formiranje i rast svih vegetativnih i generativnih organa. Makroelemetni su oni elementi za kojima biljka ima najveće potrebe i ovu grupu čine primarni makroelementi, azot (N), fosfor (P) i kalijum (K), i sekundarni makroelementi magnezijum (Mg), kalcijum (Ca) i sumpor (S)….

Pravilno uzimanje uzorka zemljišta

Da bi se ustanovilo delovanje različitih sistema đubrenja i obrade zemljišta, odnosno da bi se ispitao sadržaj hraniva, humusa i reakcija zemljišta (PH) i na osnovu toga odredile potrebne doze i vrste đubriva uzimaju se tzv. prosečni uzorci. Uzimanje prosečnih uzoraka vršimo i u svrhu kontrole plodnosti zemljišta, prenosi sajt poljoprivreda.info u tekstu “Značaj pravilnog…

Ravnomerno rasturanje đubriva

Ima više faktora koji utuču na ravnomerno rasturanje mineralnih đubriva. Pre svega tu je izbor rasipača, brzina kojom se obavlja ova operacija, zatim kvalitet samog đubriva i naravno vremenske prilike. Prvo da se podsetimo da je u primeni nekoliko tipova rasipača. Imamo dakle, rasipače sa jednom kružnom pločom, sa dve kružne ploče, rasipače sa lulom,…

Značaj cinka kod kukuruza

Jedan od najvažnijih mikroelemenata za veliku rodnost kukuruza je cink (Zn). Prema pojedinim istražživanjima i minimalna primena cinka utice na veci prinos zrna kukuruza. Cink pomaže u sintezi hormona rasta i proteina, u proizvodnji hlorofila i ugljenih hidrata, povećava otpornost prema bolestima i nepovoljnim agroklimatskim uslovima. Ovaj mikroelement utiče na biosintezu biljnog hormona auksina, koji…