Prirodan partner prirodi i Vama.

Archives: Stručni saveti

09 Jul

Primena mineralnih đubriva u ishrani uljane repice

Uljana repica predstavlja ratarsku kulturu koja danas ima trend povećanja površina na kojima se gaji  kako u svetu tako i kod nas. Postoje ozime i jare forme ove biljne vrste, ali u Evropi pa samim tim i kod nas dominiraju ozime sotre upravo zbog postizanja većih prinosa zrna i ulja po jedinici površine. Jedan od […]

22 Mar

Elixir Supreme 16:27:7+9%S +0,1%Zn +0,1%B, odlično rešenje za prolećnu primenu!!!

Često se u poljoprivrednoj praksi susrećemo sa situacijom da  proizvođači ulaze u posede državnog zemljišta kasno. Tada se često nameće pitanje, da li postoji đubrivo koje se u takvim okolnostima može primenjivati? Količine padavina u poslednjih nekoliko nedelja, većim delom su nadoknadile deficit vlage u zemljištu. Sa tog aspekta i za ovaj period godine, može […]

24 Oct

Primena mineralnih đubriva u suncokretu

Kada se govori o mineralnoj ishrani suncokreta prvo što treba imati na umu je velika količina organske materije koju ova biljna vrsta stvara. Hraniva koja suncokret usvaja najviše ugradjuje u svoje vegetativne delove gotovo 80%, dok ostatak se koristi za formiranje zrna. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa suncokreta, posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj mineralnoj […]

20 Oct

Primena đubriva u proizvodnji kukuruza

Kukuruz je pored pšenice po površinama najrasprostranjeniji ratarski usev u Srbiji. Ozbiljna proizvodnja kukuruza zahteva kvalitetno i pravovremeno obavljanje svih agrotehničkih mera, kojima je neophodno obezbediti visoku i stabilnu proizvodnju. Svakako posebnu pažnju među agrothničkim merama treba posvetiti pravilnom đubrenju, odnosno unošenju hraniva, koje treba da obezbedi pravilan rast i razvoj biljaka. Unošenjem adekvatnih količina […]

21 Sep

Primena đubriva u proizvodnji pšenice

Ozbiljna proizvodnja ozime pšenice zahteva pravovremeno izvođenje niza agrotehničkih mera. Mera kojom neposredno utičemo na prinos ove biljne vrste je pravilno unošenje mineralnih đubriva. Adekvatnu ishranu pšenice bi trebalo planirati prevashodno na osnovu analize zemljišta i planiranog prinosa ove biljne vrste, kako bi smo utvrdili tačan odnos neophodnih hraniva koje bi trebalo primeniti. Preporučene formulacije […]

19 Sep

Preporuke u tehnologiji đubrenja šećerne repe

Šećerna repa je najintenzivnija ratarska biljna vrsta i popularno se naziva „kraljica ratarskih kultura“. Radi se o rentabilnoj kulturi, ali da bi ostvarili dobre rezultate neophodno je beskompromisno izvođenje niza agrotehničkih mera. Značajno mesto u tom nizu zauzima adekvatno đubrenje šećerne repe. Odluku o proizvodnji šećerne repe treba doneti još u toku letnjih meseci. Pravilo […]

09 Sep

Tehnologija đubrenja pšenice

Ozbiljna proizvodnja ozime pšenice zahteva pravovremeno izvođenje niza agrotehničkih mera. Mera kojom neposredno utičemo na prinos ove biljne vrste je pravilno unošenje mineralnih đubriva. Adekvatnu ishranu pšenice je potrebno vrlo ozbiljno planirati kao bi rentabilno organizovali proizvodnju. Prevashodno bitno vršiti analize zemljišta, odnosno oslanjati se na analize kako bi smo utvrdili tačan odnos neophodnih hraniva […]

01 Jul

Optimalna ishrana biljaka

Optimalna ishrana biljaka podrazumeva snabdevenost biljaka svim hranjivim makro i mikro elementima potrebnim za formiranje i rast svih vegetativnih i generativnih organa. Makroelemetni su oni elementi za kojima biljka ima najveće potrebe i ovu grupu čine primarni makroelementi, azot (N), fosfor (P) i kalijum (K), i sekundarni makroelementi magnezijum (Mg), kalcijum (Ca) i sumpor (S). […]

13 Jun

Zašto ne spaljivati žetvene ostatke?

Zemljište predstavlja složeni sistem u kome se odvija niz fizičkih, hemijskih i biohemijski procesa. Centralno mesto u ovim procesima zauzimaju mikroorganizmi i imaju najbitniju ulogu u stvaranju i održavanju plodnosti zemljišta. Sve organske materije, između ostalih i  žetveni ostaci, koji dospevaju u zemljište se uz učešće mikroorganizama razlažu do jedinjenja koje, jednim delom biljke koriste direktno, […]

14 Apr

Pravilno uzimanje uzorka zemljišta

Da bi se ustanovilo delovanje različitih sistema đubrenja i obrade zemljišta, odnosno da bi se ispitao sadržaj hraniva, humusa i reakcija zemljišta (PH) i na osnovu toga odredile potrebne doze i vrste đubriva uzimaju se tzv. prosečni uzorci. Uzimanje prosečnih uzoraka vršimo i u svrhu kontrole plodnosti zemljišta, prenosi sajt poljoprivreda.info u tekstu “Značaj pravilnog […]