Da li se isplatila rana sadnja krompira?

Krompir, nazastupljenija povrtarska kultura na području Kraljeva posađen je na manjim površinama nego što je to uobičajeno za periodu druge dekade aprila. Nepovoljni atmosferski činioci produžavaju nicanje već posađenog ranog krompira, onemogućavaju nastavak sadnje i otežavaju čuvanje krompira u skladištima-klijalištima. Period sa čestim kišama, niskim temperaturama vazduha i zemljišta značajno je usporio nicanje na malobrojnim njivama na kojima je krompir posađen tokom marta. Postavlja se pitanje, da li je bolje što je krompir posađen u hladno i vlažno zemljište ili što se još uvek naklijava u gajbama? Sa fiziološkog stanovišta za seme su obe varijante su nepovoljne. Produženo nicanje krompira iscrpljuje matičnu krtolu, nosi veliki rizik za razvijanje infekcija sa patogenima, u prvom redu sa Fusarium sp, Erwinia sp i plamenjačom krompira (Phytophthora infestans). S druge strane, ukoliko se naklijavanje obavlja nepravilno, krtole u gajbama će biti sa nepravilno razvijenim i nitavim klicama. Takve krtole treba odstraniti pre sadnje, jer one neće dati novu biljku. Mnogi proizvođači su krenuli u proces naklijavanja još krajem novembra (za ranu proizvodnju), kako bi pravilno naklijali krompir i usporili prevremeno klijanje. Uobičajena pojava da se krtole seku neposredno pred sadnju na parceli nije dobra sa zdravstvenog aspekta jer krtole na presecima ne obrazuje zaštitni sloj suberina koji štiti krtolu od patogena. Tokom letnjeg perioda 2012 semenski usevi krompira su bili pod jakim stresom usled vazdušne i zemljišne suše, i navedeni problemi su posledica veoma nepovoljnih agroekoloških uslova za proizvodnju semena krompira. Posebnu pažnju treba da obrate oni proizvođači koji će ove sezone koristiti seme iz svoje proizvodnje. Krompir koji je ostavljen kao seme iz sopstvene proizvodnje, kao i sertifikovano seme iz brdsko-planinskih krajeva je još pre zime krenuo sa klijanjem, tako da je značajno gubio na težini, odnosno u potencijalu rodnosti. Da bi se izbegla prazna mesta u redovima potrebno je odstraniti krtole koje nemaju klicu ili koje imaju nitave klice i krtole koje su previše su smežurane. Nepovoljne vremenske prilike za ovo doba godine, mala količina kvalitetnog semenskog krompira i veoma skupa proizvodnja merkantilnog krompira u kojoj sve manji broj proizvođača vidi svoj ekonomski interes, uticaće na smanjenje ukupnih površina pod krompirom, zbog čega će i u ovoj godini na tržištu Srbije biti prisutne velike količine jelovnog krompira iz uvoza.
Nenad Nešović, PSSS Kraljevo