Đubrenje u voćnjacima

U voćnjacima je u jeku djubrenje NPK djubrivima kao i sadnja novih zasada. U Mačvi i regionu Merošine, utvrđen je nedostatak fosfora pa se preporučuje upotreba formualcije 6:12:24. Sada je pravi momenat da se hranivo unese u zemlju, naročito elementi kao što je fosfor, koji se duže razlaže i na većim dubinama. Đubrivo se unosi na dva načina. jedan je rasipanje u projekciji krune ili rasipačem u širini od jednog metra. Poželjno je međuredni prostor istanjirati, kako bi se olakšalo prodiranje hranva u zemljište. Niske temperature za pogoduju povlačanju biljnih sokova i pripremi biljaka za prezimljavanje. Opasnost može predstavljati nagli pad temperature naročito u noćnim satima za one biljke koje se nisu pripremile za prezimljavanje.