Elixir Supreme 16:27:7 + 9% S + 0,1% Zn + 0,1% B, odlično rešenje za prolećnu primenu

Često se u poljoprivrednoj praksi susrećemo sa situacijom da proizvođači ulaze u posede državnog zemljišta kasno. Tada se često nameće pitanje, da li postoji đubrivo koje se u takvim okolnostima može primenjivati?

Količine padavina u poslednjih nekoliko nedelja, većim delom su nadoknadile deficit vlage u zemljištu. Sa tog aspekta i za ovaj period godine, može se reći da su se jednim delom ispunili osnovni preduslovi za uspešniju proizvodnju u tekućoj godini. Da bi jari usevi ostvarili svoje genetske potencijale, svakako je važno primeniti i adekvatne količine mineralnih đubriva.

Novi proizvod razvijen u fabrici Elixir Zorka, u okviru nove Elixir Supreme linije vrhunskog kvaliteta, je NPK 16:27:7 + 9% S + 0,1% Zn+ 0,1% B i predstavlja odlično rešenje upravo u ovakvim situacijama. Zbog svog odnosa hranljivih elemenenata predstavlja odličnu formulaciju za primenu na usevu kukuruza, ali i u ostalim ratarskim kulturama i pogotovu na parcelama gde imamo problem sa manjkom fosfora (P). Vodorastvorljivost fosfora (P), koja je u ovoj formulaciji čak preko 95%, je karakteristika koja ovaj proizvod čini odličnim rešenjem za primenu upravo u prolećnom periodu. Obezbeđenost biljaka sa dovoljnim količinama lakopristupačnog fosfora (P), naročito u ranijm fazama rasta i razvića, ključna je za pravilan razvoj korenovog sistema i celokupne biljke. Dodatnu vrednost čine hraniva kojima je upotpunjena formulacija, odnosno prisustvo makroelementa sumpora (S), kao i važnih mikroelemenata bora (B) i cinka (Zn).

Uloga sumpora (S) je višestruka, pre svega predstavlja vrlo važan makroelement, a njegova uloga između ostalog se ogleda i u efikasnijem usvajanju i korišćenju azota (N). Mikroelementi u ovoj formulaciji utiču na brojne fiziološke procese u biljkama. Tako bor (B) reguliše transport šećera u biljci, a pospešuje i procese cvetanja i oplodnje kod svih biljnih vrsta.

Cink (Zn) podstiče aktivnost brojnih enzima i sastavni je deo auksina – hormona rasta kod biljaka.

Proizvod NPK 16:27:7 + 9% S + 0,1% Zn+ 0,1% B se može se primenjivati kako lokalizovano u redove, tako i primenom po celoj površini u količinama od 250 kg/ha- 400 kg/ha.

Elixir Supreme 16:27:7

Proizvod NPK 16:27:7 je kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje pored osnovnih hraniva azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) uz dodatak sumprora (S), sadži i mikroelemente cink (Zn) i bor (B).

Pogledajte proizvod