Ishrana bilja na osnovu analiza

Ishrana bilja je veoma važna mera za postizanje visokih prinosa. Tu ne bi trebalo štedeti. Na osnovu analize zemljišta dobija se realna slika, saznajete koje količine makro i mikro elemenata sadrži vaše zemljište, te na osnovu rezultata radite đubrenje, jer koliko hraniva i vode toliko sočnih plodova, otkosa i prinosa. Upitali smo Rastislava Rošku iz „Elixir Agrara“ šta je to što kompleksna mineralna đubriva fabrike „Elixir Zorka“ u mnogo čemu izdvajaju od ostalih na tržištu. – Možemo naglasiti da „Elixir Zorka“ kompleksna mineralna đubriva nastaju hemijskom granulacijom. Svi makro elementi, koji se nalaze u sastavu NPK kompleksnih mineralnih đubriva nalaze se u jednoj granuli, a zahvaljujući sirovini iz kje se dobijaju usvojivi su i pristupačni biljci odmah. To je dobro zbog toga što prilikom primene kompleksnih mineralnih đubriva Elixir Zorka dolazi do ravnomerne raspodele makro elemenata po parcelama,a sama biljka može iz te jedne granule da usvoji sve potrebne elemente iz zemljišta. Upravo to bi trebalo da bude cilj svakog hraniva, ravnomerna raspodela elemenata i mogućnost da biljke iz granula usvajaju sve potrebne elemente. „Elixir Zorka“ trenutno proizvodi četiri vrste NPK i NP kompleksnih mineralnih đubriva. – To su kompleksna mineralna đubriva formulacije NPK 8:16:24, zatim formulacije NPK 5:10:15. Ove dve formulacije imaju odnos azota i fosfora 1 na prema 2 na prema 3 i to su formulacije koje su namenjene za primenu kod biljaka koje imaju pojačan zahtev za kalijumom, kao što su: šećerna repa, kao što je voće, kao što je krompir.

Dakle sve biljne vrste koje imaju pojačan zahtev za kalijumom. Pored ove dve formulacije u ponudi je formulacija NPK 15:15:15 i formulacija NP 20:20, koja se preporučuje za predsetvenu pripremu. – Formulacija NP 20:20 namenjena je za zemljišta, koja su bogata kalijumom, tako da ih možemo u prolećnoj sezoni i u predsetvenoj pripremi upotrebiti za proizvodnju svih biljnih vrsta, na primer predsetvena priprema za setvu kukuruza, soje, suncokreta. Naglašavam dakle za zemljišta koja u sebi sadrže dovoljnu količinu kalijuma. Pored toga imamo formulaciju NPK 15:15:15, dakle jedan ujednačen sadržaj azota, fosfora i kalijuma, koja je namenjena za sve biljne vrste i za zemljišta ujednačenog sadržaja azota, fosfora i kalijuma. Početkom maja planirano je otvaranje nove savremene fabrike „Elixir Zorka“ u Šapcu kada će krenuti i proizvodnja. Upitali smo gospodina Rošku koji su kapaciteti proizvodnje? – Kapaciteti, koji su planirani za ovu fabriku su nekih 1000 tona dnevne proizvodnje, a na godišnjem nivou to je oko 300 000 tona.

Važno je naglasiti da kod naših kompleksnih đubriva pored ovih glavnih makro elemenata: azota, fosfora i kalijuma postoji i četvrti makro element, koji je u zemljama Evropske unije sve važniji makro element, a to je sumpor. Pored toga važno je naglasiti da fosfor, koji se nalazi u našim kompleksnim đubrivima je 95 posto vodorastvorljiv i pristupačan biljkama, tako da ga pored jesenje primene možemo koristiti i u prolećnoj presetvenoj pripremi zemljišta. autor: Slaviša Stojković redakcija emisije “Znanje na poklon”