Kompleksna đubriva u voćarstvu

Jedna od osnovnih agrotehničkih mera u savremenim voćarskoj proizvodnji je đubrenje. Od kvaliteta jesenjeg đubrenja umnogome zavisi rod u narednoj sezoni.

Optimalno je da se u voćnjak unese količina od 400-800 kg/ha kompleksnih mineralnih đubriva, u zavisnosti od analiza zemljišta, starosti voćnjaka i nivoa osnovnih hranljivih elemenata u zemljištu.

Agronomi savetuju korisćenje mineralnih đubriva koja u sebi sadrže veće količine kalijuma i fosfora, a manji procenat azota, a najpovoljnije vreme za unošenje ovih đubriva je u periodu mirovanja voćnjaka od polovine oktobra do polovine novembra.

“Kompleksna mineralna đubriva proozvođača Elixir Zorka u formulacijama NPK 6:12:24 i NPK 5:15:30 predstavljaju idealno đubrivo za obavljanje ove agrotehničke mere.

Đubrenje ima za cilj povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta plodova, kao i popravku fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta. Optimalan sadržaj fosfora ima značajnu ulogu u formiranju reproduktivnih organa i sazrevanju plodova, sadržaj kalijuma utiče na kvalitet, boju i krupnoću ploda, a pored toga nedostatak kalijuma smanjuje otpornost stabala višnje na niske temperature. Zbog osobina fosfora, kriterijumi pri odabiru fosfornih đubriva treba da budu sadržaj i rastvorljivost fosfora, odnosno njegova dostupnost biljkama”, kaže za naš portal rukovodilac kooperacije u Elixir Agraru Rastislav Roška

U redovnom đubrenju voćnjaka razlikuje se đubrenje mladih zasada i đubrenje zasada u rodu. Redovno đubrenje dugogodišnjih zasada mineralnim đubrivima obavlja se dva ili tri puta godišnje.