Kompletno rešenje za ratarske useve

NutriMAP je novo mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura.

Odlikuje ga izbalansiran odnos najvažnijih hranljivih elemenata: azota, fosfora, kalcijuma, sumpora i cinka.

Homogen hemijski i ujednačen granulometrijski sastav ove formulacije, omogućava ravnomernu distribuciju hranljivih elemenata na zemljištu, čime se povećava efikasnost ishrane gajenih biljaka.

Primenom ovog đubriva podstiču se pozitivne interakcije između najvažnijih hranljivih elemenenata i njihovo racionalno korišćenje.