Međuredna obrada u malinjaku

Obrada zemljišta u malinjaku ima značajnu ulogu jer se ovom agrotehničkom merom razbija pokorica i najvećim delom uništavaju korovi. Osim toga, obrada zemljišta čuva prek potrebnu vlagu za relativno plitak korenovom sistem maline. Takođe, zemljište se održava u rastresitom stanju, što omogućava istovremeni unos đubriva na potrebnu dubinu u zoni korenovog sistema. Sve navedeno doprinosi boljoj aeraciji, a samim tim i očuvanju vodno-vazdušnog režima u zemljištu. Obradu parcela pod rodnim zasadima trebalo bi izvoditi u više navrata, uskladiti je sa vremenom đubrenja ( trebalo bi hraniva rasturiti neposredno pred obradu), jer se usled zahteva rodnih izdanaka i velikog broja mladih izdanaka, i potrebe zasada za vodom znatno povećavaju.

Najčešće obrade zemljišta u našim malinogorjima vrše se u sledećim periodima: Prva prolećna obrada obavlja se obično u martu, posle otapanja snegova, prosušivanja tla i nakon rasturanja stajnjaka i veštačkih đubriva ( i to međuredno kultiviranjem, a u redu okopavanjem). Ovom obradom blagovremeno rasturena mineralna đubriva i stajnjak unose se na dubinu 7-10 cm, ukoliko to nije obavljeno u jesen. Noviji praktični rezultati ukazuju da ova međuredna obrada zemljišta rotacionim sitnilicama ima niz negativnih efekata koje njime mogu direktno ili indirektno nastati ( npr. oštećenje korenovog sistema maline, pojačavanje nepropusnog sloja zemljišta ispod rada frezera itd.), pa je u sve većoj primeni prašenje zemljišta. Radni delovi prašača rastresaju zemljište na bezbednoj dubini, uz istovremeno uništavanje korova. Druga obrada, izvodi se sredinom aprila, u početku intenzivnijeg izbijanja i razvoja mladih izdanaka i rodnih grančica i to što pliće. Treću međurednu obradu trebalo bi uraditi početkom ili do sredine maja, pred cvetanje. Ova operacija podrazumeva tarupiranje ili košenje, dok u rednoj obradi kopanje ili plevljenje. Tada se mogu i uklanjati i prve serije mladih izdanaka i obaviti prihranjivanje. Četvrta obrada izvodi se početkom juna , a pred berbu i to tarupriranjem. Sledeću međurednu obradu preporučljivo je izvoditi po završenoj berbi , krajem jula ili početkom avgusta, i to nakon uklanjanja starih izdanaka koji su doneli rod , odnosno delimičnog proređivanja novih izdanaka, čime bi se ovakvi mladi izdanci bolje pripremili za narednu vegetaciju. Samo uništavanje korova obradom i plevljenjem može se smanjiti upotrebom pesticida. Međutim trebalo bi naglasiti da češćom primenom herbicidi mogu delovati depresivno na razvoj maline, pa je korisnije korove između redova uništavati mašinama , a u redu dati primat ručnoj obradi i plevljenju, a samo kod starijih zasada u određenim slučajevima obazrivo koristiti herbicide.