NP 20:20 + 8% dobro rešenje za pšenicu

Da bismo u proizvodnji ostvarili visok prinos pšenice, neophodno je u predviđenim rokovima ispuniti i ispoštovati sve agrotehničke mere. Optimalna, izbalansirana i pravovremena ishrana useva je jedna od mera, a od koje direktno zavisi visina prinosa.

Pre setve pšenice treba imati na umu da su potrebe ove biljke za hranivima po toni prinosa 31 kg azota (N), 11 kg fosfora (P2O5) i 26 kg kalijuma (K2O). Sagledavši navedene potrebe, često bismo se za jesenju primenu opredelili za mineralna đubriva u kojima je naglašen kalijum.

U praksi se, međutim, pokazalo da korišćenje formulacija sa izbalansiranim odnosom azota i fosfora, kao što je formulacija Elixir Zorke NP 20:20 +8% S, daju ekonomski opravdan rezultat. Izostanak kalijuma u đubrenju pšenice u jesen, opravdavamo time što su zemljišta Srbije, a pogotovo Vojvodine, visoko obezbeđena kalijumom. Takođe, žetveni ostaci preduseva pšenice (kukuruz, suncokret, soja..) sadrže kalijum i do 250 kg/ha, zbog čega se i ne preopručuje njihovo uništavanje ili iznošenje.

Formulacija Elixir Zorke NP 20:20 + 8% sadrži dovoljno azota koje je bitan u ovom periodu. Unošenje 40-50kg azota u jesen pred setvu pšenice je važno za mineralizaciju žetvenih ostataka. Mikroorganizmi koji su zaduženi za razlaganje žetvenih ostataka usvajaju azot kako bi imali odgovarajući odnos ugljenika i azota (C/N). Pri tom ukoliko u zemljištu nema dovoljno azota stvaraju nedostatak ili tzv. azotnu depresiju. Kod azotne depresije biljke pšenice ne mogu se adekvatno ishraniti i pripremiti za zimsko mirovanje.

Slaba pokretljivost fosfora i njegove česte blokade u zemljištu naročito na karbonatnim ili na kiselim zemljištima čini fosfor izuzetno značajnim elementom. Za razvoj korena, fosfor ima ključnu ulogu. Kod dobro razvijenog korena biljka ima veću moć usvajanja iz zemljišta kako hranjivih materija tako i vode. Ovo je veoma bitno u sušnim godinama kako bi se smanjio stres kod biljaka i ostvario potencijalni visok prinos pšenice.

Elixir Zorka formulacija NP 20-20 je adekvatno mineralno đubrivo za pšenicu.

Ukoliko se primeni u količini od 250-400kg/ha u jesen i dobro podesi rasipač kako bi distribucija mineralnog đubriva po parceli bila ravnomerna, ova formulacija daje zasigurano visok prinos pšenice.