NP 20:20 + 8% dobro rešenje za pšenicu

Da bismo u proizvodnji ostvarili visok prinos pšenice, neophodno je u predviđenim rokovima ispuniti i ispoštovati sve agrotehničke mere. Optimalna, izbalansirana i pravovremena ishrana useva je jedna od mera, a od koje direktno zavisi visina prinosa. Pre setve pšenice treba imati na umu da su potrebe ove biljke za hranivima po toni prinosa 31 kg…

Kompletno rešenje za ratarske useve

NutriMAP je novo mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura. Odlikuje ga izbalansiran odnos najvažnijih hranljivih elemenata: azota, fosfora, kalcijuma, sumpora i cinka. Homogen hemijski i ujednačen granulometrijski sastav ove formulacije, omogućava ravnomernu distribuciju hranljivih elemenata na zemljištu, čime se povećava efikasnost…

Saveti za uspešnu proizvodnju kukuruza

Tokom vikenda meteorolozi predviđaju rast temperature vazduha do čak 20 C ! Ukoliko ne bude više padavina, površinski sloj zemljišta će se prosušiti i omogućiće setvu kukuruza.Proizvođači su svakako pre setve trebali da urade analize zemljište koje pokazuju kolike su potrebe za hranljivim materijama u zemljištu. Ova mera je važna s obzirom na to da…

Kompleksna đubriva u voćarstvu

Jedna od osnovnih agrotehničkih mera u savremenim voćarskoj proizvodnji je đubrenje. Od kvaliteta jesenjeg đubrenja umnogome zavisi rod u narednoj sezoni. Optimalno je da se u voćnjak unese količina od 400-800 kg/ha kompleksnih mineralnih đubriva, u zavisnosti od analiza zemljišta, starosti voćnjaka i nivoa osnovnih hranljivih elemenata u zemljištu. Agronomi savetuju korisćenje mineralnih đubriva koja…

NutriVeg – za dobre domaćine

Zahvaljujući dobrim hemijskim i fizičkim osobinama granula kao i dodatku mikroelemenata, formulacije Premium proizvodne linije su takođe naišle na odličan prijem kod poljoprivrednika. Jedna od formulacija Premium linije je “NutriVeg”. Zbog izbalansiranog sadržaja elemenata ovo đubrivo pogoduje većini ratarskih, povrtarskih i voćarskih kultura. Jedna od njih je i “NutriVeg” koji sadrži 51,3 % aktivne materije….

Izbor zemljišta za sadnju malina

Malina najbolje uspeva kada je u potpunosti izložena suncu i dobroj ventilaciji, obezbeđena dovoljnom količinom vlage i uz zaštitu od oštećenja koja mogu da izazovu vetar i mraz. Shodno tome potrebno je obratiti pažnju na položaj parcele. Neophodno je, međutim, uraditi i analize zemljišta koje će nam ukazti na njegov sastav. Malina najbolje rađa na…

Čvrstoća granule važna karakteristika

Uticaj granulometrijskog sastava kod mineralnih đubriva nam je bitan zbog pravilne pokrivenosti površine prilikom pripreme zemljišta. Da bi postigli ravnomerno rasturanje đubriva odnosno, da svaki kvadratni metar dobije jednaku količinu đubriva bitna su nam fizička svojstva granula. Inženjer ratarstva iz Elixir Agrara Petar Kuzmanović naglasio je da granule moraju biti čvrste i da imaju istu…

Da li se isplatila rana sadnja krompira?

Krompir, nazastupljenija povrtarska kultura na području Kraljeva posađen je na manjim površinama nego što je to uobičajeno za periodu druge dekade aprila. Nepovoljni atmosferski činioci produžavaju nicanje već posađenog ranog krompira, onemogućavaju nastavak sadnje i otežavaju čuvanje krompira u skladištima-klijalištima. Period sa čestim kišama, niskim temperaturama vazduha i zemljišta značajno je usporio nicanje na malobrojnim…

Ravnomerno rasturanje đubriva

Ima više faktora koji utuču na ravnomerno rasturanje mineralnih đubriva. Pre svega tu je izbor rasipača, brzina kojom se obavlja ova operacija, zatim kvalitet samog đubriva i naravno vremenske prilike.Prvo da se podsetimo da je u primeni nekoliko tipova rasipača. Imamo dakle, rasipače sa jednom kružnom pločom, sa dve kružne ploče, rasipače sa lulom, Za…

Međuredna obrada u malinjaku

Obrada zemljišta u malinjaku ima značajnu ulogu jer se ovom agrotehničkom merom razbija pokorica i najvećim delom uništavaju korovi. Osim toga, obrada zemljišta čuva prek potrebnu vlagu za relativno plitak korenovom sistem maline. Takođe, zemljište se održava u rastresitom stanju, što omogućava istovremeni unos đubriva na potrebnu dubinu u zoni korenovog sistema. Sve navedeno doprinosi…

Prolećni mrazevi

U Srbiji imamo čestu pojavu kasnih prolećnih mrazeva koji mogu da smanje prinos voća čak i do 100 procenata. Takav slučaj smo imali u mnogim delovima Srbije u aprilu mesecu 2012. godine. Štetnost kasnih prolećnih mrazeva na različite voćne vrste uslovljena je fenofazom u kojoj se ta voćna vrsta nalazi. Sada, u 2013.godini, ovih dana,…

Prolećno prskanje

Prvo prolećno prskanje voća je borba protiv štetnih insekata, koji prezimljavaju u različitim stadijumima na voćkama. Da bi sprečili njihov negativan uticaj, pri kretanju vegetacije, moramo odraditi preventivno prskanje stabala, naročito onih starijih i zapuštenih. Pre tretiranja zasada, potrebno je izvršiti čitav niz radova u voćnjaku koji olakšavaju proces prskanja i povećavaju njegov efekat, savetuje…