29. 06. 2019.

Pravilno uzimanje uzorka zemljišta

Da bi se ustanovilo delovanje različitih sistema đubrenja i obrade zemljišta, odnosno da bi se ispitao sadržaj hraniva, humusa i reakcija zemljišta (PH) i na osnovu toga odredile potrebne doze i vrste đubriva uzimaju se tzv. prosečni uzorci. Uzimanje prosečnih uzoraka vršimo i u svrhu kontrole plodnosti zemljišta, prenosi sajt poljoprivreda.info…

30. 05. 2019.

Ravnomerno rasturanje đubriva

Ima više faktora koji utuču na ravnomerno rasturanje mineralnih đubriva. Pre svega tu je izbor rasipača, brzina kojom se obavlja ova operacija, zatim kvalitet samog đubriva i naravno vremenske prilike. Prvo da se podsetimo da je u primeni nekoliko tipova rasipača. Imamo dakle, rasipače sa jednom kružnom pločom, sa dve kružne ploče,…

25. 05. 2019.

Značaj cinka kod kukuruza

Jedan od najvažnijih mikroelemenata za veliku rodnost kukuruza je cink (Zn). Prema pojedinim istraživanjima i minimalna primena cinka utice na veci prinos zrna kukuruza. Cink pomaže u sintezi hormona rasta i proteina, u proizvodnji hlorofila i ugljenih hidrata, povećava otpornost prema bolestima i nepovoljnim agroklimatskim uslovima. Ovaj mikroelement utiče na biosintezu…

08. 05. 2019.

NP 20:20 + 8% dobro rešenje za pšenicu

Da bismo u proizvodnji ostvarili visok prinos pšenice, neophodno je u predviđenim rokovima ispuniti i ispoštovati sve agrotehničke mere. Optimalna, izbalansirana i pravovremena ishrana useva je jedna od mera, a od koje direktno zavisi visina prinosa. Pre setve pšenice treba imati na umu da su potrebe ove…

07. 05. 2019.

Kompletno rešenje za ratarske useve

NutriMAP je novo mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura. Odlikuje ga izbalansiran odnos najvažnijih hranljivih elemenata: azota, fosfora, kalcijuma, sumpora i cinka. Homogen hemijski i ujednačen granulometrijski sastav ove formulacije, omogućava ravnomernu distribuciju hranljivih elemenata na…

06. 05. 2019.

Saveti za uspešnu proizvodnju kukuruza

Tokom vikenda meteorolozi predviđaju rast temperature vazduha do čak 20 C ! Ukoliko ne bude više padavina, površinski sloj zemljišta će se prosušiti i omogućiće setvu kukuruza. Proizvođači su svakako pre setve trebali da urade analize zemljište koje pokazuju kolike su potrebe za hranljivim materijama u zemljištu. Ova mera je…

20. 04. 2019.

NutriVeg – za dobre domaćine

Zahvaljujući dobrim hemijskim i fizičkim osobinama granula kao i dodatku mikroelemenata, formulacije Premium proizvodne linije su takođe naišle na odličan prijem kod poljoprivrednika. Jedna od formulacija Premium linije je “NutriVeg”. Zbog izbalansiranog sadržaja elemenata ovo đubrivo pogoduje većini ratarskih, povrtarskih i voćarskih kultura. Jedna od njih je i “NutriVeg” koji…

31. 01. 2019.

Izbor zemljišta za sadnju malina

Malina najbolje uspeva kada je u potpunosti izložena suncu i dobroj ventilaciji, obezbeđena dovoljnom količinom vlage i uz zaštitu od oštećenja koja mogu da izazovu vetar i mraz. Shodno tome potrebno je obratiti pažnju na položaj parcele. Neophodno je, međutim, uraditi i analize zemljišta koje će nam ukazti na njegov…

17. 01. 2019.

Čvrstoća granule važna karakteristika

Uticaj granulometrijskog sastava kod mineralnih đubriva nam je bitan zbog pravilne pokrivenosti površine prilikom pripreme zemljišta. Da bi postigli ravnomerno rasturanje đubriva odnosno, da svaki kvadratni metar dobije jednaku količinu đubriva bitna su nam fizička svojstva granula. Inženjer ratarstva iz Elixir Agrara Petar Kuzmanović naglasio je da granule moraju biti čvrste…